Wonen en leven onderwerpen

Pictogram vlinder Over Oost Gelre
Algemene informatie over de gemeente Oost Gelre.

Pictogram afval, riool en milieu Afval | Riool | Milieu
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling, rioolaansluitingen en heeft taken op het gebied van milieu.

Pictogram bouwen en verbouwen Bouwen en verbouwen
Alle informatie met betrekking tot bouwen en verbouwen, slopen, monumenten, bodemonderzoek, regelingen en subsidies.

Pictogram zorg, welzijn en onderwijs  Zorg | Welzijn | Onderwijs
Een groot taakveld voor de gemeente op het gebied van onder andere Wmo, werk en inkomen, jeugd en onderwijs.

Pictogram leven, reizen en papieren Leven | Reizen | Papieren
Bij de gemeente kunt u terecht voor paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, akten en diversen andere documenten. Ook voor het doorgeven van een verhuizing moet u bij de gemeente zijn.

Pictogram cultuur en sport Cultuur en Sport
Welke ondersteuning verleent de gemeente op dit gebied en wat moet ik doen als ik een activiteit wil organiseren?

Pictogram belastingen Belastingen
Welke belastingen betaal ik aan de gemeente en waarvoor is dat?

Pictogram woon- en leefomgeving Woon- en Leefomgeving
Onder andere voor klachten over situaties en overlast binnen uw woon- en leefomgeving.

Pictogram veiligheid Veiligheid
De gemeente heeft ook een taak op het gebied van veiligheid voor haar inwoners.