Wonen en leven onderwerpen

Pictogram Loket Mijn Loket
Mijn loket is uw persoonlijke gedeelte van het digitale loket. Voor toegang tot 'mijn loket' logt u in met DigiD.

Pictogram afval, riool en milieu Afval | Riool | Milieu
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling, rioolaansluitingen en heeft taken op het gebied van milieu.

Pictogram bouwen en verbouwen Bouwen en verbouwen
Alle informatie met betrekking tot bouwen en verbouwen, slopen, monumenten, bodemonderzoek, regelingen en subsidies.

Pictogram zorg, welzijn en onderwijs  Zorg | Welzijn | Onderwijs
Een groot taakveld voor de gemeente op het gebied van onder andere Wmo, werk en inkomen, jeugd en onderwijs.

Pictogram leven, reizen en papieren Leven | Reizen | Papieren
Bij de gemeente kunt u terecht voor paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, akten en diversen andere documenten. Ook voor het doorgeven van een verhuizing moet u bij de gemeente zijn.

Pictogram cultuur en sport  Cultuur en Sport
Welke ondersteuning verleent de gemeente op dit gebied en wat moet ik doen als ik een activiteit wil organiseren?

Pictogram belastingen Belastingen
Welke belastingen betaal ik aan de gemeente en waarvoor is dat?

Pictogram woon- en leefomgeving  Woon- en Leefomgeving
Onder andere voor klachten over situaties en overlast binnen uw woon- en leefomgeving.

Pictogram veiligheid Veiligheid
De gemeente heeft ook een taak op het gebied van veiligheid voor haar inwoners.

Pictogram Producten  Alle producten en diensten voor inwoners
Overzicht van alle producten voor inwoners.