Wonen en leven onderwerpen

Pictogram behorende bij het onderwerp over Oost Gelre Over Oost Gelre
Algemene informatie over de gemeente Oost Gelre.

Pictogram behorende bij het onderwerp afval, riool en milieu Afval | Riool | Milieu
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling, rioolaansluitingen en heeft taken op het gebied van milieu.

Pictogram behorende bij het onderwerp bouwen en verbouwen Bouwen en verbouwen
Alle informatie met betrekking tot bouwen en verbouwen, slopen, monumenten, bodemonderzoek, regelingen en subsidies.

Pictogram behorende bij het onderwerp zorg, welzijn en onderwijs  Zorg | Welzijn | Onderwijs
Een groot taakveld voor de gemeente op het gebied van onder andere Wmo, werk en inkomen, jeugd en onderwijs.

Pictogram behorende bij het onderwerp leven, reizen en papieren Leven | Reizen | Papieren
Bij de gemeente kunt u terecht voor paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, akten en diversen andere documenten. Ook voor het doorgeven van een verhuizing moet u bij de gemeente zijn.

Pictogram behorende bij het onderwerp cultuur en sport Cultuur en Sport
Welke ondersteuning verleent de gemeente op dit gebied en wat moet ik doen als ik een activiteit wil organiseren?

Pictogram behorende bij het onderwerp belastingen Belastingen
Welke belastingen betaal ik aan de gemeente en waarvoor is dat?

Pictogram behorende bij het onderwerp woon en leefomgeving Woon- en Leefomgeving
Onder andere voor klachten over situaties en overlast binnen uw woon- en leefomgeving.

Pictogram behorende bij het onderwerp veiligheid Veiligheid
De gemeente heeft ook een taak op het gebied van veiligheid voor haar inwoners.

Pictogram behorende bij het onderwerp vluchtelingenopvang Vluchtelingenopvang

De gemeente draagt bij aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem.