Inleveren woningbouwplannen Lichtenvoorde en Groenlo

Heeft u woningbouwplannen in Lichtenvoorde of Groenlo? Bekijk dan ons beleid: de Menukaart Wonen. Het geeft iedereen goed zicht op de keuzes die gemaakt worden. Lever daarnaast een schetsplan in, daarbij krijgt u een eerste gratis advies over uw plan. Heeft u duidelijke plannen waar u ook al een eerste advies over heeft gehad? Lever dan een principeverzoek in.

Hoe werkt het?

 • Heeft u woningbouwplannen? Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren. Wanneer u een schetsplan inlevert krijgt u hierover advies. Het eerste advies is gratis. 
 • Heeft u al advies gehad? Lever dan een principeverzoekexterne-link-icoon in. Met een principeverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft. 
 • Wanneer u een principeverzoek inlevert, wordt uw plan intern besproken. Specialisten van de gemeente toetsen of uw plan kans van slagen heeft. Wij toetsen uw plan aan de menukaart wonenexterne-link-icoon. Dit leidt tot een advies over uw plan. Hierin leest u wat de vervolgstappen zijn. 
 • Bij het principeverzoek levert u de volgende gegevens in: 
  • Een schets van de situatie met de plek van uw plan 
  • Een omschrijving van uw plan
  • Contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten
 • Binnen 2 weken ontvangt u bericht over het vervolg van uw verzoek.
 • U krijgt binnen 12 weken een advies. Wanneer dat niet lukt, laten wij u dat weten. 

Wat u moet weten

Een plan dat kans van slagen heeft, voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:  

 1. de plaats van uw plan ligt in het historische centrumgebied of gemengd woongebied; 

 2. de plaats van uw plan heeft een bedrijfs-, horeca-, winkel- of maatschappelijke (of vergelijkbaar) bestemming; 

 3. op de plaats van uw plan staan legaal gebouwde gebouwen. 

In de Menukaart Wonen maken we verschil tussen twee ontwikkelingen: 

 1. inbreidingslocaties, dat wil zeggen lege plekken binnen de bestaande bebouwing; 

 2. Omvormen van bestaande (winkel)gebouwen. 

Principeverzoeken worden beoordeeld met de 11 ingrediënten uit de Menukaart Wonen. Voor elk ingrediënt wordt de score bepaald met een 1 (onvoldoende) tot en met 5 (heel goed). Uw principeverzoek wordt door verschillende specialisten beoordeeld. De beoordeling geeft een goede indruk van de kwaliteiten van een woonplan. In totaal kunnen er maximaal 55 punten gescoord worden. Waarbij elke ster 11 punten waard is. 

 • De projecten die 4 of 5 sterren scoren zijn de projecten die we erg graag willen. 

 • De projecten die 3 sterren scoren zitten op het kantelpunt. Het hangt dan sterk af van de kwantitatieve ruimte of deze plannen verder uitgewerkt kunnen worden. De projecten die 1 of 2 sterren scoren zijn onvoldoende. Met u kan gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om het plan op een positieve manier aan te passen. 

Wat heeft u nodig?

Om een goede beoordeling van de ingeleverde plannen te kunnen maken moeten daarnaast de volgende gegevens worden ingeleverd: 

 • een plantoelichting met onder andere de ingrediënten van de menukaartexterne-link-icoon
 • tekening van de situatie met de directe omgeving van de situatie, op dit moment, en de nieuwe voorgestelde situatie (op schaal, 1 op 500). Uit de tekening van de situatie blijkt waar de woningen worden gesitueerd, parkeren, groen, etc.; 
 • mocht er sprake zijn van het opnieuw gebruiken van bestaande gebouwen, dan wordt duidelijk hoe het gebouw opnieuw gebruikt gaat worden; 
 • gevelaanzichten van de situatie zoals deze nu is en de nieuwe situatie; 
 • financiële uitleg van het plan (haalbaarheid) met redenen en de gewenste realisatietermijn. 

Wat kost het?

Het behandelen van uw principeverzoek kost € 624 of € 1.248. Past uw plan binnen het beleid van de menukaart wonen dan betaalt u € 624. Past uw plan niet binnen het beleid? Dan zijn meer specialisten nodig om uw plan te toetsen. U betaalt dan € 1.248. Wilt u vooraf weten welke kosten u gaat maken? Lever dan een schetsplan in. U betaalt de kosten voordat wij uw verzoek behandelen. 

Wat u verder nog moet weten

Als uw plan kans van slagen heeft volgt een ruimtelijke procedure, waarbij de haalbaarheid wordt getoetst. We gaan dan in gesprek over de vervolgstappen en kosten. 

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl.