build-reside iconOmgevingsvergunning uitrit

Als u een uitrit of inrit wilt aanleggen dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Dit geldt ook voor een aanpassing in een bestaande inrit of uitrit/weg. Doe de vergunningscheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. De vergunning aanvragen doet u via het omgevingsloket.

Wat u moet weten

 • Voor uitritten aan woningen gelden de volgende voorwaarden:
  • De uitrit is niet breder dan 5 meter.
  • Maximaal 1 uitrit per perceel.
  • Geen uitrit binnen 10 meter van kruispunten.
 • Wilt u een tweede uitrit? Doe hiervoor de vergunningscheck.
 • Voor de eisen bij een uitrit aan bedrijventerreinen verwijzen we u naar de vergunningscheck.
 • Informeer uw buren vooraf. Het aanleggen of veranderen van een uitrit kan ook effect hebben op uw buren. Informeer hen daarom vooraf over uw plannen. Zo voorkomt u onnodige problemen.

Hoe werkt het?

 • Doe de vergunningscheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft.
 • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig.
 • Bij aanvraag van een omgevingsvergunning uitrit krijgt u binnen 8 weken de beslissing.
 • Heeft de gemeente meer tijd nodig om de aanvraag te beoordelen? Dan laten wij u weten of de beslistermijn met maximaal 6 weken wordt verlengd.
 • Het besluit over uw vergunning maken we bekend op www.officielebekendmakingen.nl
 • Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
 • Is er geen bezwaar gemaakt? Dan heeft u uw vergunning.

Wat heeft u nodig?

U doet uw aanvraag via het omgevingsloket. Hierbij voegt u een bestaande en nieuwe situatietekening toe.  Weet u het niet zeker, vraag het dan na bij de gemeente.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2023)

 • Het aanvragen van een omgevingsvergunning aanleggen of wijzigen uitrit kost € 82.
 • De kosten voor het aanleggen of veranderen van een uitrit betaalt u zelf.

Wat u verder nog moet weten

 Wij toetsen uw vergunningsaanvraag op de volgende punten:

 • Verkeersveiligheid
 • Bescherming van openbaar groen
 • Behoud van openbaar parkeren

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Beheer via (0544) 393535 of via gemeente@oostgelre.nl.