Conceptverzoek

Heeft u (bouw)plannen maar wijken deze af van het omgevingsplan? Wij adviseren u om eerst een schetsplan in te leveren. Heeft u een schetsplanadvies gekregen? Dan kunt u een verzoek doen om af te wijken van het omgevingsplan. Dit heet een conceptverzoek. Met een conceptverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft.

Wat u moet weten

Wanneer u een conceptverzoek inlevert, wordt uw plan intern besproken. Specialisten van de gemeente toetsen of uw plan kans van slagen heeft. Wij toetsen uw plan aan het omgevingsplan, ons beleid en onze regelgevingexterne-link-icoon. Dit leidt tot een advies over uw plan. Hierin leest u wat de vervolgstappen zijn. Als uw plan kans van slagen heeft dan moet de haalbaarheid nog worden onderzocht. Het is mogelijk dat u hiervoor extra onderzoeken moet opsturen. 

Hoe werkt het?

Bij het conceptverzoek levert u de volgende gegevens in: 

  • Een schets van situatie met de plek van uw plan 
  • Een omschrijving van uw plan 
  • Contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten 
  • Binnen 2 weken ontvangt u bericht over het vervolg van uw verzoek. 
  • U krijgt binnen 12 weken een advies. Wanneer dat niet lukt laten wij u dat weten. 

Wat heeft u nodig?

Uit de aanvraag blijkt welke gegevens en documenten u nodig heeft. Weet u het niet zeker, vraag het dan bij ons na.

Wat kost het?

Past uw plan binnen het beleid dan betaalt u € 624. Past uw plan niet binnen het beleid? Dan zijn meer specialisten nodig om uw plan te toetsen. U betaalt dan € 1.248. Wilt u vooraf weten welke kosten u gaat maken? Lever dan een schetsplan in. U betaalt de kosten voordat wij uw verzoek behandelen.

Wat u verder nog moet weten

  • Als uw plan kans van slagen heeft volgt een ruimtelijke procedure, waarbij de haalbaarheid wordt getoetst. We gaan dan in gesprek over de vervolgstappen en kosten. 
  • Betrek uw buren ook bij uw plan. In de handreiking participatieexterne-link-icoon leest u meer over het krijgen van draagvlak voor uw plan.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl.