Verordeningen, beleidsregels en regelingen

Een overzicht van verordeningen, beleidsregels en regelingen van de Gemeente Oost Gelre vindt u op overheid.nl.

Veelgevraagde verordeningen en besluiten

Beleidsvisies en -nota’s

Beleidsvisies en -nota's staan in het raadsinformatiesysteem van de gemeenteexterne-link-icoon.

Veelgevraagde beleidsvisies en -nota's

  1. Welstandsbeleid
  2. Beleid energieopwekking externe-link-icoon

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen wordt omgevingsplan, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Ze gaan over hoe de omgeving gebruikt mag worden, bijvoorbeeld waar huizen mogen staan of wat de regels zijn voor parkeren. Het omgevingsplan staat op de landelijke website Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Beleidsplannen Mens & Samenleving

Bekijk de documenten hieronder.