Verordeningen, beleidsregels en regelingen

Een overzicht van verordeningen, beleidsregels en regelingen van de Gemeente Oost Gelre vindt u op overheid.nl.

Veelgevraagde verordeningen en besluiten

Beleidsvisie’s en -nota’s

Beleidsvisie's en -nota's staan in het raadsinformatiesysteem van de gemeente.

Veelgevraagde beleidsvisie's en -nota's

  1. Welstandsbeleid
  2. Woonvisie Oost Gelre 2016 - 2025
  3. Beleid energieopwekking 
  4. Geluidbeleid

Ruimtelijke plannen

Ruimtelijke plannen zijn bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Ze gaan over hoe de omgeving gebruikt mag worden, bijvoorbeeld waar huizen mogen staan of wat de regels zijn voor parkeren. Ruimtelijke plannen staan op de landelijke website Ruimtelijke plannen.nl.