housing-forms iconWelstand

Gaat u bouwen of verbouwen en heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig? Dan moet u rekening houden met de welstandseisen. Dit zijn regels die de gemeente heeft opgesteld voor het behoud of het sterker maken van het karakter van de omgeving. De gemeente controleert bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen of uw plan aan de eisen voldoet.

Wat u moet weten

Waaraan uw bouwplan moet voldoen, is afhankelijk van het type bouwplan en het gebied waarin u bouwt. Wilt u van tevoren weren of uw bouwplan voldoet? Dan kunt u een schetsplan inleveren. Dit kan al voordat u een vergunning aanvraagt. Uw bouwplan moet dan wel voldoen aan de eisen uit het bestemmingsplan. U krijgt dan een voorlopig oordeel of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Neem hiervoor contact op met team Bouwen via telefoonnummer (0544) 39 35 35 of mail uw schetsplan naar bouwen@oostgelre.nl.

Commissie ruimtelijke kwaliteit

 • De onafhankelijke Commissie ruimtelijke kwaliteit van het Gelders Genootschap adviseert de gemeente bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning.
 • De vergaderingen van de Commissie ruimtelijke kwaliteit zijn openbaar. De initiatiefnemers van een bouwplan hebben tijdens de vergaderingen spreekrecht. 
 • Bent u het niet eens met het advies van de Commissie ruimtelijke kwaliteit? Dan kunt u bezwaar maken, nadat burgemeester en wethouders een besluit hebben genomen op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor bouwen.

 Welstandsvrij

 • Sommige projecten en kavels hebben we aangewezen als welstandsvrij. U heeft dan meer keuzevrijheid.
 • Uw bouwwerk moet passen in de omgeving. U mag bijvoorbeeld niet:
  • Een bouwwerk verstoppen of afsluiten voor de omgeving
  • Bijzonderheden in de architectuur vernietigen
  • Materialen zo gebruiken dat het bouwwerk er slecht uitziet
  • Felle kleuren gebruiken
  • Opdringerige reclames aanbrengen

Controle op welstand

De gemeente kan achteraf controleren of een bouwwerk voldoet aan de welstandseisen. Dit geldt voor een bouw of verbouwing:

 • Waarvoor geen vergunning nodig is, maar waarbij het bouwwerk duidelijk niet past binnen de omgeving. Dit noemen we de excessenregeling.
 • Die zonder vergunning is uitgevoerd, terwijl daar wel een vergunning voor nodig is.
 • Die afwijkt van de tekeningen waarop een vergunning is verleend.

Als voor het bouwwerk een vergunning nodig is, kan de eigenaar alsnog of opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen. Voldoet een bouwwerk niet aan de welstandeisen? Dan mag de gemeente van de eigenaar eisen om het bouwwerk binnen een bepaalde termijn aan te passen.

Hoe werkt het?

 • U vraagt een omgevingsvergunning aan. 
 • Als er welstandsregels gelden voor uw bouwplan, beoordeelt de Commissie ruimtelijke kwaliteit uw bouwplan:
  • Hoe komt het gebouw eruit te zien?
  • Welke materialen gebruikt u?
  • Past het bouwplan in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving?
  • Heeft het bouwplan voldoende kwaliteit?
 • Geeft de Commissie ruimtelijke kwaliteit een negatief advies? Dan kunt u binnen de gestelde termijnen in overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit tot een aangepast plan komen dat voldoet.

Wat kost het?

 • Beoordelen van een schetsplan is in eerste instantie gratis. Wordt een bouwplan ingewikkelder of is een oordeel van het college nodig? Dan kunnen legeskosten van toepassing zijn. Wij informeren u daar dan over.
 • Kosten voor beoordeling van een bouwplan verwerken we in de kosten voor de omgevingsvergunning.

Wat heeft u nodig?

 • bouwkundige tekeningen van de bouw of verbouwing
 • details over hoe het gebouw eruit komt te zien
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Wat u verder nog moet weten

De gemeente of de commissie maakt voor u geen ontwerpen. We kunnen u voorbeelden laten zien en misschien een schets maken van de gewenste situatie. Het echte werk moet u zelf (laten) doen.

Bijlagen

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl of te bellen met (0544) 39 35 35