Schetsplan en advies

Wat u moet weten

Wilt u (ver)bouwen of uw ruimte anders gebruiken? Het heeft nut als u eerst zelf bekijkt wat er mogelijk is binnen het omgevingsplan waar uw plan overgaat. Dit doet u op het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Heeft u vragen over uw omgevingsplan? Of wilt u weten wat de kans is dat uw plan lukt binnen de bestaande regels? Lever dan een schetsplan in. U krijgt dan een advies van de gemeente over uw plan.

Hoe werkt het?

Bij het schetsplan levert u de volgende gegevens (met maatvoering op schaal) in:  

  • Een situatietekening met daarop alle aanwezige bestaande en nieuwe bebouwing; 
  • Gevelaanzichten bestaand en nieuw; 
  • Plattegronden bestaand en nieuw; 
  • Diverse foto’s van de bouwlocatie en de omgeving; 
  • Soms zijn ook doorsnede- en detailtekeningen nodig. 
  • Na beoordeling ontvangt u een reactie. Dit is meestal binnen zes weken. 
  • De reactie op het schetsplan is een eerste advies. Dit is nog geen vergunning. In deze reactie leest u wat de vervolgstappen zijn.  

Wat heeft u nodig?

Uit de aanvraag blijkt welke gegevens en documenten u nodig heeft. Weet u het niet zeker, vraag het dan bij ons na.

Wat kost het?

Het eerste advies op uw schetsplan is gratis. Als u nog een advies wilt dan kost u dat € 82.  

Wat u verder nog moet weten

Betrek uw buren ook bij uw plan. In de handreiking participatieexterne-link-icoon leest u meer over het krijgen van draagvlak voor uw plan. 

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl.