build-reside iconSchetsplan en advies

Heeft u (ver)bouwplannen? Het inleveren van een schetsplan helpt u bij het aanvragen van een vergunning. Het heeft nut als u eerst zelf bekijkt wat er mogelijk is binnen het bestemmingsplan waar uw plan overgaat. Dit doet u op ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u vragen over uw bestemmingsplan? Of wilt u weten wat de kans is dat uw plan lukt binnen de bestaande regels? Dien dan een schetsplan in. U krijgt dan een advies van de gemeente over uw plan.

Hoe werkt het?

 • Bij het schetsplan levert u de volgende gegevens (met maatvoering op schaal) in:  
  • een situatietekening met daarop alle aanwezige bestaande en nieuwe bebouwing;
  • gevelaanzichten bestaand en nieuw;
  • plattegronden bestaand en nieuw;
  • diverse foto’s van de bouwlocatie en de omgeving;
  • soms zijn ook doorsnede- en detailtekeningen nodig.
 • Na beoordeling ontvangt u een reactie. Dit is meestal binnen zes weken. 
 • De reactie op het schetsplan is een eerste advies. Dit is nog geen vergunning. In deze reactie leest u wat de vervolgstappen zijn.  

Wat u moet weten

Wat kost het?

Het eerste advies op uw schetsplan is gratis. Als u nog een advies wilt dan kost u dat € 82.  

Wat u verder nog moet weten

Is uw schetsplan ingewikkeld en past het niet binnen het bestemmingsplan en het beleid van Oost Gelre? Dan raden we u aan om een principeverzoek in te leveren.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie via (0544) 39 35 35 of bouwen@oostgelre.nl.