destination-plan iconWoondroebels

Stopt u met uw agrarisch bedrijf? En geldt dit ook voor uw buren? Dan kunt u de gebouwen op de erven veranderen in woningen of nieuwe woonruimte maken. Zo ontstaat een klein buurtschap. We noemen dat een woondroebel. Hiervoor moet u een principeverzoek inleveren. In ons beleid kunt u vinden of uw plan kans van slagen heeft. Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren en daarmee gratis advies over uw plan te krijgen.

Voormalige boerenerven

Een woondroebel gaat over twee of meerdere voormalige boerenerven op het platteland waar bedrijfsgebouwen zijn gesloopt. Daardoor is er ruimte vrijgekomen voor meerdere nieuw te bouwen woningen in de vorm van een nieuw buurtschapje. De woningen helpen in de lokale woningbehoefte. Een woondroebel heeft een gezamenlijk erf waar wandel- en fietspaden starten en/of langskomen. De beplanting van een woondroebel en de er omheen liggende landschapsvormen worden aangepast naar de originele beplanting en vormen. Bewoners dragen zorg voor het gezamenlijke erf en de landschapsvormen en routes rondom het erf. 

Behouden en versterken van de landschappelijke structuur

Om ruimtelijke plannen in het buitengebied van Oost Gelre op een goede manier te toetsen zijn ruimtelijke en landschappelijke uitgangspunten, spelregels en criteria gemaakt. 

Hoe werkt het?

 • Wanneer u een gezamenlijk plan voor een woondroebel heeft en u wilt graag advies over uw plan voordat u een principeverzoek inlevert, dan kunt u een schetsplan inleveren. U krijgt dan een eerste gratis advies over de inhoud en/of het proces rondom uw plan. 

 • Heeft u advies gehad? Dan kunt u een principeverzoek inleveren. Met een principeverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft.  

 • Wanneer u een principeverzoek inlevert, wordt uw plan intern besproken. Specialisten van de gemeente toetsen of uw plan kans van slagen heeft. Wij toetsen uw plan aan onze regels in het omgevingsplan en aan ons beleid voor woondroebels. Dit leidt tot een advies over uw plan. Hierin leest u wat de vervolgstappen zijn. 

 • Bij het principeverzoek levert u de volgende gegevens in: 

 • Een schets van de situatie met de plek van uw plan 

 • Een plan voor landschappelijke inpassing  

 • Een omschrijving van uw plan 

 • Contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten 

 • U krijgt binnen 12 weken een advies. Wanneer dat niet lukt laten wij u dat weten. 

Wat kost het?

Past uw plan binnen het beleid dan betaalt u € 624. Past uw plan niet binnen het beleid? Dan zijn meer specialisten nodig om uw plan te toetsen. U betaalt dan € 1.248. Wilt u vooraf weten welke kosten u gaat maken? Lever dan een schetsplan in. U betaalt de kosten voordat wij uw verzoek behandelen.

Wat u moet weten

Een woondroebel:  

 • Is een klein buurtschap op de plek van twee of meer boerenerven waarop schuren en stallen stonden.  
 • Heeft dezelfde uitstraling als het oorspronkelijke erf. 
 • Bestaat uit woningen die voorzien in de lokale woningbehoefte. 
 • Heeft een gezamenlijk erf waar wandel- en fietspaden starten of langskomen. 
 • Heeft beplanting die past bij het landschap. 
 • Bewoners zorgen voor het gezamenlijk erf, de vormen in het landschap en de routes rondom het erf. 

Wilt u alleen op uw eigen erf woonruimte maken? Lees dan verder op de pagina Boerderijen veranderen in woningen

Behouden en versterken van de landschappelijke structuur 

Om ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van Oost Gelre op een goede manier te toetsen zijn ruimtelijke en landschappelijke uitgangspunten, spelregels en criteria gemaakt. Ons beleid geeft meer duidelijkheid hierover. 

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl.