Omgevingsvergunning

Gaat u (ver)bouwen, een boom kappen, een uitweg aanleggen of iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende. Doe een vergunningcheck om te weten wat in uw situatie nodig is. U kunt dan ook meteen uw vergunning aanvragen of uw melding doen.

Wat u moet weten

 • Ook als een vergunning niet nodig is, moet u zich houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012, de welstandseisen en het bestemmingsplan.
 • Misschien wilt u eerst weten of u de vergunning wel krijgt. Dan kunt u een vooroverleg aanvragen in het Omgevingsloket. De gemeente kan dan vertellen of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en de welstandseisen.

Bouwen

 • Voor bouwen bij, in of aan een monument heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.
 • Voor het treffen van brandveilige maatregelen in gebouwen is soms ook een omgevingsvergunning nodig.
 • Als de bouwkosten meer dan € 500.000 bedragen, voert de gemeente een Bibob onderzoek  uit. Zo voorkomen we dat we meewerken aan criminele activiteiten.

Uitweg

 • Bij het beoordelen van uw vergunningaanvraag toetsen wij de volgende zaken:
  • verkeersveiligheid
  • bruikbaarheid van de weg
  • bescherming van openbaar groen
 • Een uitweg kan ook door de gemeente aangelegd worden. Hiervoor neemt u contact op met gemeente@gemeente.nl.

Kappen

 • Uw omgevingsvergunning voor het kappen van bomen vervalt als u niet binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning uw plannen uitvoert.
 • In sommige gevallen kunt u als een boom gekapt is, verplicht worden tot herbeplanting.

 • Ongeacht de verleende vergunning verbiedt de wet Natuurbescherming het kappen van een boom als
  • hier nesten van vogels in zitten;
  • u hiervoor holen en rust- en verblijfplaatsen van dieren vernielt, beschadigt, weghaalt of verstoort.

 • Er een lijst van bijzondere bomen vastgesteld waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

Hoe werkt het?

 • U vraagt een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket. U logt daarvoor in met DigiD of eHerkenning.
 • Bij bouwkosten van meer dan € 500.000 levert u informatie voor het Bibob onderzoek aan.
 • Bij een eenvoudige aanvraag, zoals bouwen, kappen en slopen, krijgt u binnen 8 weken de beslissing. De gemeente mag deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Gaat het om een uitweg, dan krijgt u binnen 3 weken de beslissing.
 • Bij een complexe aanvraag, zoals milieuvergunning, wijziging van een bestemmingsplan of verbouwen van een monument, krijgt u binnen 6 maanden de beslissing. De gemeente mag deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Het besluit over uw vergunning publiceren we op officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar of beroep in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief. 

Wat heeft u nodig?

 • De vergunningcheck geeft aan welke gegevens en documenten u nodig heeft. Weet u het niet zeker, vraag het dan na bij de gemeente.

Wat kost het?

 • Hoeveel een omgevingsvergunning kost, is afhankelijk van waarvoor u de vergunning aanvraagt. Enkele bedragen vindt u hieronder. Alle tarieven vindt u in titel 2 van de tabel bij de legesverordening.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan een vooroverleg.
 • De kosten voor het aanleggen of veranderen van een uitweg betaalt u zelf. Dit geldt ook als de gemeente de uitweg voor u aanlegt.

(tarief/tarieven 2022)

Activiteit Bedrag
Omgevingsvergunning kappen € 70,38

Omgevingsvergunning aanleggen of wijzigen uitweg

€ 73,40

Omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument  € 160,65

Wat u verder nog moet weten

Wilt u een bouwdossier inzien? Neem voor bouwdossiers van na 2005 contact op met de afdeling Bouwen via (0544) 39 36 00 of een email sturen naar bouwen@oostgelre.nl.  Bouwdossiers van voor 2005 kunt u inzien bij het Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Omgeving via (0544) 39 35 35 of via bouwen@oostgelre.nl.