permits iconOmgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een boom kappen of bijvoorbeeld een uitrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Doe een vergunningcheck om te weten wat in uw situatie nodig is.

Wat u moet weten

Hoe werkt het?

  • Doe de vergunningscheck op het omgevingsloket om te kijken of u een vergunning nodig heeft. 
  • Wilt u weten of u een vergunning kunt krijgen? Lever dan een schetsplan bij de gemeente  aan.  
  • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. 
  • Bij aanvraag van een omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken de beslissing. 
  • Heeft de gemeente meer tijd nodig om de aanvraag te beoordelen? Dan laten wij u weten of de beslistermijn met maximaal met 6 weken wordt verleend. 
  • Het besluit over uw vergunning maken we bekend op officielebekendmakingen.nl
  • Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. 
  • Is er geen bezwaar gemaakt? Dan heeft u uw vergunning. 

Wat heeft u nodig?

Tijdens de aanvraag ziet u welke gegevens en documenten u nodig heeft. Weet u niet zeker welke gegevens en documenten u nodig heeft? Vraag dat dan na bij de gemeente.  

Wat kost het?

Hoeveel een omgevingsvergunning kost hangt af van waarvoor u de vergunning aanvraagt. Alle prijzen vindt u in titel 2 van de tabel bij de legesverordening. Er zijn geen kosten verbonden aan een eerste advies.  

Wat u verder nog moet weten

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl of te bellen met  (0544) 39 35 35