Reclame plaatsen (permanent)

Voor het maken van permanente reclame op particulier terrein heeft u een omgevingsvergunning nodig. Reclame maken kan door een opschrift, bekendmaking of afbeelding, waarbij de reclame vanaf de openbare weg te zien is. Doe een vergunningcheck voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt bij het omgevingsloket.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

 • Indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen: 2,37 % van die bouwkosten met een minimum van € 199
 • Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor permanente reclame zijn kosten verbonden (leges  omgevingsvergunning bouwen).

Wat u verder moet weten

 • Er zijn verschillende vormen van reclame-uitingen, zoals reclamezuilen, vlaggen en andere gevel- en raamreclames. Een reclame-uiting op zichzelf wordt niet direct als storend ervaren. Het uiterlijk, de grootte en de hoeveelheid aan reclame-uitingen bepalen of deze gaat overheersen. Of te opdringerig wordt. Dit kan het beeld van een verzorgde straat of buurt verstoren. De welstandscommissie bepaalt hoe de reclame er uit mag zien. Voorbeelden van niet gewenste reclames zijn (o.a.):
  • verkeerde verhoudingen ten opzichte van het perceel of de gevel;
  • te goedkoop/niet duurzaam uiterlijk (geen zelfgemaakte borden met zelf geschilderd logo/kreet);
  • geen relatie met de gevel of het perceel waar de reclame geplaatst is;
  • geen felle kleuren die niet in het straatbeeld passen;
  • geen lichtbakken, maar verlichte doosletters.
 • Een reclame-uiting moet in ieder geval voldoen aan:
  • één reclame-uiting per gevel/perceel;
  • de reclame gaat over activiteiten die op het perceel gebeuren;
  • de reclame is ondergeschikt in het straatbeeld;
  • de reclame ziet er professioneel uit.
 • Meer voorwaarden vindt u in het welstandbeleid

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl of te bellen met (0544) 39 35 35