Reclamebelasting

De gemeente heft reclamebelasting over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit zijn letters, cijfers, tekens, logo's, symbolen, kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan. Daarnaast heft de gemeente reclamebelasting op onroerende zaken binnen een afgesproken gebied.

Wat u moet weten

De gebruiker van de onroerende zaak betaalt reclamebelasting:
waarop, waaraan, waarin of waarbij één of meerdere reclameobjecten zijn aangebracht of geplaatst.

Is er sprake van het aanbrengen of plaatsen van reclameobjecten door tussenkomst van een exploitant? Dan heft de gemeente de reclamebelasting van die exploitant.

Deze belasting geldt alleen voor het centrum van Lichtenvoorde binnen een afgesproken gebiedexterne-link-icoon:

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
Vast bedrag per onroerende zaak€ 350
Waarde van de onroerende zaak is: hoger dan € 100.000,-- en lager of gelijk aan € 200.000,--vast bedrag +
€ 200
Waarde van de onroerende zaak is: hoger dan € 200.000,-- en lager of gelijk aan € 400.000,--vast bedrag +
€ 400
Waarde van de onroerende zaak is hoger dan € 400.000,--vast bedrag +
€ 500

U betaalt een vast bedrag plus een bedrag afhankelijk van de waarde van uw onroerende zaak. Dit bedrag betaalt u via de aanslag gemeentebelastingen.

Wat u verder nog moet weten

Hoe maak ik bezwaar?

Bent u het niet eens met de aanslag reclamebelasting? Dan kunt u tegen de aanslag bezwaar maken. Dit moet u schriftelijk doen binnen zes weken na de dagtekening (datum) van de aanslag.

Meer informatie kunt u vinden bij: Bezwaarschrift gemeentebelastingen.

Geen heffing

De gemeente heft geen reclamebelasting voor openbare aankondigingen:

 • die een algemeen belang dient als algemene bewegwijzering;
 • geplaatst door (of in opdracht van) de overheid of aangebracht ter uitvoering van de publieke taak;
 • van organisaties:
  • aangewezen door de rijksbelastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) of
  • die voldoen aan de voorwaarden van de rijksbelastingdienst voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en
  • die alleen gaan over de functie van het gebouw of de naam van de organisatie;
 • aangebracht door of namens:
  • winkeliersverenigingen
  • wijkorganen (of het winkelcentrum)
  • het centrummanagement.
   Het reclameobject bestaat alleen uit een vlag, banier of zuil met de naam van deze groepen.
 • aangebracht op bouwterreinen. Deze opschriften hebben rechtstreeks betrekking op bouwwerkzaamheden die de op dat terrein in uitvoering zijn;
 • aangebracht door politieke partijen en die een ideëel belang dienen;
 • bedoeld voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken. Deze zijn aanwezig in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak;
 • aangebracht op scholen, verzorgingshuizen en kerken, en die alleen gaan over de functie van het gebouw;
 • die nostalgische uitingen aan de gevel zijn, ouder dan 50 jaar. Dit heeft geen relatie met de uitoefening van het bedrijf;
 • alleen aangebracht met het doel de negatieve uitstraling van leegstand te voorkomen. In afwachting van een huurder of koper gebruikt men de zaak alleen als etalage of niet te betreden expositieruimte.

Vragen?

Neem contact op via (0544) 39 35 35 of belastingen@oostgelre.nl.