Betalingsregeling

Als u de gemeentebelastingen of een andere rekening van de gemeente niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. De betalingsregeling geldt voor een burger, maar ook voor een onderneming. Een regeling kan alleen als u niet onder een andere regeling valt en alleen in bijzondere gevallen.

Wat heeft u nodig?

  • naam, adres en woonplaats van degene die een regeling aanvraagt;
  • de aanslag gemeentebelastingen of de nota waarvoor u een betalingsregeling wilt vragen.

Wat u moet weten

  • U kunt ook persoonlijk een aanvraag indienen.
    U kunt hiervoor terecht op het gemeentehuis bij de Afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering, team Financiën.
  • Na ontvangst van de aanvraag neemt de gemeente altijd contact op.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering, team Financiën via (0544) 39 35 35.