Aanslag gemeentebelastingen

U ontvangt elk jaar in februari een aanslag gemeentebelastingen. U kunt uw belastingaanslag digitaal ontvangen. Dit kunt u regelen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Anders krijgt u de belastingaanslag per post.
U kunt uw belastingaanslag bekijken via de Berichtenbox van MijnOverheid. Daarvoor logt u in met uw DigiD. U moet toestemming hebben gegeven dat u berichten digitaal wilt ontvangen van de Organisatie gemeente Oost Gelre.

Wat u moet weten

Hoe werkt het?

U kunt de aanslag gemeentebelasting op 2 manieren betalen:

 • Overschrijven ineens of in 2 gelijke termijnen. Maak het bedrag over op IBAN:
  NL61 BNGH 0285 0450 08 (BIC-code: BNGHNL2G).
  Vermeld het aanslagnummer bij de overschrijving.
 • U machtigt de gemeente voor automatische incasso. Wij schrijven het bedrag dan in 8 gelijke termijnen van uw rekening af.

Wat u verder nog moet weten

Als u de gemeentebelastingen niet (volledig) op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning met aanmaningskosten. Betaalt u dan nog niet, dan schakelen wij een deurwaarder in. Ook de deurwaarder rekent extra kosten voor zijn werkzaamheden. Uw aanslag wordt daardoor hoger. Voorkom de extra kosten en betaal op tijd.

Vragen?

Bel of mail gerust als u vragen heeft. Bel naar (0544) 39 35 35 of stuur een e-mail naar belastingen@oostgelre.nl als u vragen heeft over:

 • de WOZ-waarde
 • de aanslag OZB
 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting
 • reclamebelasting

Bel naar (0544) 39 35 35 of mail naar invordering@oostgelre.nl als het gaat om:

 • betaling
 • aanmaning (herinnering om te betalen)
 • dwangbevel (bevel om te betalen)
 • betalingsregeling (afspraak over betaling)
 • kwijtschelding
 • uitstel van betaling