Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en kunt u de belasting niet of met moeite betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Dan hoeft u mogelijk (een deel van) de belastingaanslag niet te betalen.
Zorg dat u alle bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften en loonstroken) als digitaal bestand gereed hebt. Het liefst ontvangen wij de documenten als PDF-bestand. Op die manier kunnen wij uw aanvraag het snelst verwerken. Zorg er in ieder geval voor dat de stukken duidelijk leesbaar zijn!

Wat u moet weten

 • Ontvangt u een uitkering ingevolge de participatiewet van Fijnder op het moment dat we de belastingaanslag versturen? Dan krijgt u automatisch kwijtschelding. U hoeft zelf geen kwijtschelding aan te vragen.
 • De gemeente geeft kwijtschelding voor maximaal:
  • onroerende zaakbelasting
  • rioolheffing
  • vastrecht van de afvalstoffenheffing
  • € 14,40 voor ledigingen Diftar
 • De rest van de belastingaanslag moet u op tijd betalen.
 • Hoe meer volwassenen vanaf 21 jaar in uw woning wonen, hoe minder kwijtschelding u krijgt. Dit geldt niet voor:
  • Studenten
  • Kostgangers die een commerciële huurprijs betalen
 • U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen en vermogen op of onder de normbedragen blijft.

Normbedragen voor inkomen

Uw situatie Maximaal inkomen per maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaande, nog geen recht op pensioen €  1.091,71
Alleenstaande met recht op pensioen €  1.297,60
Alleenstaande ouder, nog geen recht op pensioen €  1.091,71
Alleenstaande ouder met recht op pensioen €  1.297,60
Samenwonend, beiden nog geen recht op pensioen €  1.559,58
Samenwonend, 1 persoon recht op pensioen €  1.759,92
Samenwonend, beiden met recht op pensioen €  1.771,44

 

Normbedragen voor vermogen

Uw situatie

Maximaal vermogen

Alleenstaande

€ 6.505

Alleenstaande ouder

€ 13.010

Samenwonend

€ 13.010

U kunt ook een kwijtschelding aanvragen met het aanvraagformulier

 • U kunt het aanvraagformulier ook ophalen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.
 • U kunt ons informatienummer (0544) 39 36 87 bellen, dan sturen wij u het aanvraagformulier toe.
 • Als u het formulier te ingewikkeld vindt dan kunt u via het informatienummer een afspraak maken met de afdeling Bedrijfsvoering om het formulier voor u in te vullen. U hoeft dan alleen de juiste bewijsstukken mee te brengen.

U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bewijsstukken opsturen naar:
Gemeente Oost Gelre
t.a.v. de invorderingsambtenaar
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Hoe werkt het?

Als u kwijtschelding wilt aanvragen, dan dient u dat te doen met het (digitale) aanvraagformulier. Vraag binnen 6 weken na de datum op de belastingaanslag kwijtschelding aan.

Lukt het u niet om zelf kwijtschelding aan te vragen? Maak dan een afspraak met afdeling Bedrijfsvoering via (0544) 39 35 35. Dan vullen we samen met u het formulier in. U hoeft dan alleen de bewijsstukken mee te nemen.

Nadat u het aanvraagformulier met de bewijsstukken heeft ingeleverd, hoeft u dan de aanslag niet te betalen. U wacht dan eerst op het bericht of u wel of geen kwijtschelding krijgt. Dit kan maximaal 8 weken duren.

Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso van de belasting? En krijgt u kwijtschelding toegewezen? Dan boekt de gemeente het teveel betaalde zo snel mogelijk terug op uw rekening. Ook passen we het maandbedrag aan.

Wat heeft u nodig?

U moet bewijs laten zien van uw financiële situatie. Woont u samen met uw partner? Dan heeft u ook alle bewijsstukken van uw partner nodig:

 • inkomen: maandspecificatie van loon, pensioen, uitkering(en), studiefinanciering, bijverdiensten, belastingteruggave, alimentatie die u krijgt, toeslagen, kindgebonden budget.
 • woonkosten: huurspecificatie of hypothecaire lening.
 • bezit en vermogen: laatste afschrift van al uw bankrekeningen, kentekenbewijs van uw auto, aandelen, lijfrentepolissen, obligaties, spaarpolissen, deposito’s, levensverzekeringen.
 • uitgaven: polis ziektekostenverzekering, rekening kinderopvang, alimentatie die u betaalt.

Wat u verder nog moet weten

 • Ook voor de waterschapsheffing is kwijtschelding mogelijk. Dit vraagt u aan bij het waterschap.
 • Ondernemers kunnen alleen kwijtschelding krijgen bij een saneringsakkoord met alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Bedrijfsvoering, team Financiën via (0544) 39 36 87.