Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentebelasting niet of met moeite betalen? Vraag dan kwijtschelding aan. Dan hoeft u mogelijk (een deel van) de belastingaanslag niet te betalen.
U ontvangt de belastingaanslag rond 26 maart 2024. Daarna kunt u kwijtschelding aanvragen over 2024. Zorg dat u alle bewijsstukken (bijvoorbeeld bankafschriften en loonstroken) als digitaal bestand gereed hebt. Het liefst ontvangen wij de documenten als PDF-bestand. Op die manier kunnen wij uw aanvraag het snelst verwerken. Zorg er in ieder geval voor dat de stukken duidelijk leesbaar zijn!

Wat u moet weten

 • Ontvangt u een uitkering ingevolge de participatiewet van Fijnder op het moment dat we de belastingaanslag versturen? Dan krijgt u automatisch kwijtschelding. U hoeft zelf geen kwijtschelding aan te vragen.
 • De gemeente geeft kwijtschelding voor maximaal:
  • onroerende zaakbelasting
  • rioolheffing
  • vastrecht van de afvalstoffenheffing
  • € 14,40 voor ledigingen Diftar
 • De rest van de belastingaanslag moet u op tijd betalen.
 • Hoe meer volwassenen vanaf 27 jaar in uw woning wonen, hoe minder kwijtschelding u krijgt. Dit geldt niet voor:
  • Studenten
  • Kostgangers die een commerciële huurprijs betalen
 • U kunt kwijtschelding aanvragen als uw inkomen en vermogen op of onder de normbedragen blijft.

Normbedragen voor inkomen

Uw situatieMaximaal inkomen per maand inclusief vakantiegeld
Alleenstaande, nog geen recht op pensioen€  1.283,83
Alleenstaande met recht op pensioen€  1.531,46
Alleenstaande ouder, nog geen recht op pensioen€  1.283,83
Alleenstaande ouder met recht op pensioen€  1.531,46
Samenwonend, beiden nog geen recht op pensioen€  1.834,04
Samenwonend, 1 persoon recht op pensioen€  2.081,40
Samenwonend, beiden met recht op pensioen€  2.086,40

Normbedragen voor vermogen

Uw situatieMaximaal vermogen
Alleenstaande€ 7.575
Alleenstaande ouder€ 15.150
Samenwonend€ 15.150

U kunt ook een kwijtschelding aanvragen met het aanvraagformulier

 • U kunt het aanvraagformulier ook ophalen tijdens openingstijden van het gemeentehuis.
 • U kunt ons informatienummer (0544) 39 35 35 bellen, dan sturen wij u het aanvraagformulier toe.
 • Als u het formulier te ingewikkeld vindt dan kunt u via het informatienummer een afspraak maken met de afdeling Bedrijfsvoering om het formulier voor u in te vullen. U hoeft dan alleen de juiste bewijsstukken mee te brengen.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bewijsstukken op naar:
Gemeente Oost Gelre
t.a.v. de invorderingsambtenaar
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Verkort formulier kwijtschelding

Hebt u vorig jaar volledige kwijtschelding ontvangen? En is uw gezinssituatie en adressering, inkomen en vermogen niet gewijzigd. Dan kunt u een verkort formulier indienen. In alle andere gevallen, ook bij een verhuizing, moet u het uitgebreide formulier gebruiken.

De verkorte aanvraag kan op meerdere manieren:

Hoe werkt het?

 • Als u kwijtschelding wilt aanvragen, dan dient u dat te doen met het (digitale) aanvraagformulier. Vraag binnen 6 weken na de datum op de belastingaanslag kwijtschelding aan.
 • Lukt het u niet om zelf kwijtschelding aan te vragen? Maak dan een afspraak met afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering via (0544) 39 35 35. Dan vullen we samen met u het formulier in. U hoeft dan alleen de bewijsstukken mee te nemen.
 • Nadat u het aanvraagformulier met de bewijsstukken heeft ingeleverd, hoeft u dan de aanslag niet te betalen. U wacht dan eerst op het bericht of u wel of geen kwijtschelding krijgt. Dit kan maximaal 8 weken duren.
 • Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso van de belasting? En krijgt u kwijtschelding toegewezen? Dan boekt de gemeente het teveel betaalde zo snel mogelijk terug op uw rekening. Ook passen we het maandbedrag aan.

Wat heeft u nodig?

U moet bewijs laten zien van uw financiële situatie. Woont u samen met uw partner? Dan heeft u ook alle bewijsstukken van uw partner nodig:

 • inkomen: maandspecificatie van loon, pensioen, uitkering(en), studiefinanciering, bijverdiensten, belastingteruggave, alimentatie die u krijgt, toeslagen, kindgebonden budget.
 • woonkosten: huurspecificatie of hypothecaire lening.
 • bezit en vermogen: laatste afschrift van al uw bankrekeningen, kentekenbewijs van uw auto, aandelen, lijfrentepolissen, obligaties, spaarpolissen, deposito’s, levensverzekeringen.
 • uitgaven: polis ziektekostenverzekering, rekening kinderopvang, alimentatie die u betaalt.

Wat u verder nog moet weten

 • Ook voor de waterschapsheffing is kwijtschelding mogelijk. Dit vraagt u aan bij het waterschapexterne-link-icoon.
 • Ondernemers kunnen alleen kwijtschelding krijgen bij een saneringsakkoord met alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening & Bedrijfsvoering, team Financiën via (0544) 39 35 35.