Rioolheffing

De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen. U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand dat op het gemeentelijke riool aansluit. De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijk riool. De aanslag rioolheffing lift mee met de waternota van Vitens. U betaalt de aanslag rioolheffing hierdoor in vier termijnen. Dit is tegelijk met de kosten die u moet betalen voor het water dat u verbruikt hebt. De afrekening van Vitens dient daarbij als aanslagbiljet.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingTarief
per kubieke meter waterverbruik€ 1,70

Wat u moet weten

Ik maak gebruik van een septictank

Het gaat erom of u wel of niet bent aangesloten op het gemeentelijk riool. Bent u niet aangesloten? Dan hoeft u ook geen rioolheffing te betalen.

Ik moet opeens veel meer rioolheffing betalen. Hoe kan dat?

Misschien heeft u een lekkage gehad waardoor u extra water verbruikt hebt. Kunt u bewijzen dat u een lekkage heeft gehad? En dat u deze lekkage heeft laten verhelpen door een erkende installateur (eis van Vitens)? Dan moet u eerst een lekvergoeding aanvragen bij Vitens. 
Als u een lekvergoeding van Vitens heeft gehad, geef deze dan door aan de gemeente, unit Belastingen. Dan kan de gemeente de rioolheffing (eventueel) aanpassen. U moet aanpassing van de rioolheffing aanvragen. De aanvraag kunt u sturen naar de Heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA, Lichtenvoorde.

Hoe maak ik bezwaar?

Bent u het niet eens met de aanslag rioolheffing? Dan kunt u tegen de aanslag bezwaar maken. Dit moet u schriftelijk doen binnen zes weken na de dagtekening (datum) van de afrekening van Vitens. Hierop staat uw aanslag rioolheffing. Hierbij moet u de reden voor uw bezwaar opgeven. De brief moet u sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde (en niet naar Vitens).