Bezwaarschrift gemeentebelastingen / WOZ

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB) of andere aanslagen gemeentebelastingen? Neem eerst telefonisch of per mail contact op met de gemeente. Wij nemen dan samen met u de gegevens door en beantwoorden daarmee wellicht al een aantal vragen. Wilt u toch formeel bezwaar maken, lees dan verder.

Wat u moet weten

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen belang bij om de waarde te hoog of te laag vast te stellen. Een juiste WOZ-waarde is van belang voor belastingheffingen door gemeente, waterschap en het rijk. Maar bijvoorbeeld ook voor het verkrijgen van een hypotheek.

 • Het indienen van een bezwaar geeft u geen uitstel van de betaling. 
 • Wilt u gehoord worden of wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten? Dan moet u dat in uw bezwaar melden.
 • Maak op tijd bezwaar. Als wij uw brief te laat ontvangen, zal de gemeente uw bezwaar afwijzen. Als iemand anders voor u een bezwaar indient, stuur dan een getekende machtiging mee. 

 • Bij bezwaar tegen de beschikking WOZ-waarde en aanslag OZB geldt:
  • Het is afkomstig van de gemeente Oost Gelre.
  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de gemeente zijn ontvangen.
 • Bij bezwaar tegen een ander soort aanslag gemeentebelastingen geldt:
  • Het is afkomstig van de gemeente Oost Gelre.
  • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag door de gemeente zijn ontvangen.
  • U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven. Deze heeft de gemeenteraad vastgesteld.

Hoe maak ik bezwaar tegen de WOZ-waarde?

Wat heeft u nodig?

 • DigiD of eHerkenning van de persoon waar de aanslag naar verstuurd is;
 • de belastingaanslag;
 • uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • een omschrijving van uw bezwaar, eventueel in een apart document;
 • bijlagen die u bij uw bezwaar mee wilt zenden. Bijvoorbeeld een toelichting op uw bezwaar en bewijsstukken. Zorg dat u deze informatie digitaal bij de hand heeft. 

Na uw bezwaar

 • Op een bezwaarschrift doen wij altijd schriftelijk uitspraak. Dit gebeurt niet als u het bezwaarschrift intrekt.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderlandexterne-link-icoon. Bij het instellen van een beroep betaalt u griffierechten. 

Hoe maak ik bezwaar tegen een aanslag gemeentebelastingen?

Vragen?

Neem contact op via (0544) 39 35 35 of belastingen@oostgelre.nl.