Bezwaarschrift gemeentebelastingen / WOZ

Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking, aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB) of andere aanslagen gemeentebelastingen? Dan kunt u bezwaar maken.
Bent u het niet eens met de OZB en WOZ-waarde? Neem dan eerst telefonisch contact op met de gemeente! Wij nemen dan samen met u de gegevens door. Een telefoontje naar (0544) 39 35 60 kan al veel vragen oplossen! De afgelopen jaren is deze werkwijze toegepast en wij hebben veel positieve reacties ontvangen. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog of te laag vast te stellen. Een juiste WOZ-waarde is van belang voor belastingheffingen door gemeente, waterschap en het rijk. Maar bijvoorbeeld ook voor het verkrijgen van een hypotheek.

Wat u moet weten

Bezwaar? Toch eerst betalen

Het indienen van een bezwaar geeft u geen uitstel van de betaling. Dat betekent dat u de aanslag op de normale manier moet betalen.

Bij bezwaar tegen de beschikking WOZ-waarde en aanslag OZB geldt:

 • Het gaat om een aanslag en beschikking van de gemeente Oost Gelre.
 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking door de gemeente zijn ontvangen.

Bij bezwaar tegen een ander soort aanslag gemeentebelastingen geldt:

 • Het gaat om een belastingaanslag van de gemeente Oost Gelre.
 • Uw bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag door de gemeente zijn ontvangen.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven. Deze heeft de gemeenteraad vastgesteld.

Wilt u gehoord worden of wilt u uw bezwaar in een gesprek toelichten?

Dan moet u dat in uw bezwaar melden.

Maak op tijd bezwaar

Als wij uw brief te laat ontvangen, zal de gemeente uw bezwaar afwijzen. Als iemand anders voor u een bezwaar indient, stuur dan een getekende machtiging mee.

Uitspraak en beroep

Op een bezwaarschrift doen wij altijd schriftelijk uitspraak. Dit gebeurt niet als u het bezwaarschrift intrekt, voordat er een uitspraak is geweest.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre? Dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank Gelderland. Bij het instellen van een beroep betaalt u griffierechten.

Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
Bezoek adres: Paleis van Justitie, Walburgstraat 2-4, Arnhem
Telefoonnummer: (026)  359 22 80

Wat heeft u nodig?

Zorg voordat u begint dat u de volgende gegevens bij de hand heeft. Deze vindt u op de WOZ-beschikking en op uw belastingaanslag:

 • Uw inloggegevens voor DigiD of eHerkenning;
 • het aanslagnummer van de onroerende zaak belastingen;
 • de dagtekening van de WOZ-beschikking (datum van de aanslag / WOZ-beschikking);
 • alle objectaanduidingen (panden of percelen) waarvoor u bezwaar maakt;
 • het WOZ-beschikkingsnummer;
 • uw e-mailadres en telefoonnummer;
 • een omschrijving van uw bezwaar, eventueel in een apart document;
 • bijlagen die u bij uw bezwaar mee wilt zenden. Bijvoorbeeld een toelichting op uw bezwaar en bewijsstukken.
 • Zorg dat u deze digitaal gereed heeft. U kunt deze binnen het online formulier uploaden.

Vragen?

Neem contact op via (0544) 39 35 60 of belastingen@oostgelre.nl.