Taxatieverslag WOZ

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning, bedrijfspand of grond heeft bepaald. De WOZ-waarde wordt onder andere gebruikt om de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen. Inwoners kunnen dit verslag inzien via Mijn Overheid. Bedrijven kunnen het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Wat u moet weten

Staat het pand op naam van een bedrijf? Vraag het taxatieverslag dan aan via belastingen@oostgelre.nl.

In het taxatieverslag staan:

  • Kadastrale gegevens
  • Kenmerken van het pand of de grond die belangrijk zijn voor de waarde
  • Marktgegevens die bij de taxatie gebruikt zijn, zoals verkoopcijfers van vergelijkbare woningen

Staat bij uw taxatieverslag geen waarde of is de waarde € 0,00? Dan is het digitale verslag nog niet compleet.

De waarde die we gebruiken voor uw Onroerende Zaakbelasting (OZB) staat in de officiële beschikking die u van de gemeente krijgt. U kunt geen rechten ontlenen aan de waarde en eventuele fouten in het verslag.   

Staat uw object er niet bij? Of wordt u eigenaar van een woning en wilt u de WOZ-waarde weten? Stuur dan een e-mail naar belastingen@oostgelre.nl om het taxatieverslag op te vragen.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van uw beschikking  bezwaar makenexterne-link-icoon.

Wat kost het?

Inzien van een taxatieverslag is gratis.

Wat u verder nog moet weten

  • De gemeente stelt elk jaar de WOZ-waarde van uw woning, pand of grond opnieuw vast. De WOZ-waarde geldt voor 1 jaar, van 1 januari tot en met 31 december. Dit is gelijk aan het belastingjaar.
  • De waardepeildatum is 1 januari van het jaar voor het belastingjaar.
  • De WOZ-waarde is de prijs die uw woning, pand of grond op zou brengen als het op de waardepeildatum verkocht was.
  • De waarde van uw woning, pand of grond kan veranderen. Door nieuwbouw, verbouwing of afbraak. De gemeente bepaalt voor de WOZ-waarde dan naar het waardeniveau op de waardepeildatum en naar de toestand waarin de onroerende zaak verkeert op 1 januari van het belastingjaar.
  • De WOZ-beschikking ontvangt u aan het begin van elk jaar via de post of via de Berichtenbox van MijnOverheid. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde en hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Vragen?

Neem contact op via (0544) 39 35 35 of belastingen@oostgelre.nl.