Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Wanneer u een pand of grond in de gemeente bezit, heft de gemeente onroerendezaakbelasting (OZB). De gemeente maakt verschil tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw). Eigenaren van woningen en van niet-woningen betalen eigenarenbelasting. Voor niet-woningen betaalt de gebruiker bovendien gebruikersbelasting. Voor gebruikers van niet-woningen waarvan een deel als woning in gebruik is, is het woondeel van OZB-gebruikersbelasting vrijgesteld. Bijvoorbeeld een winkel met woning.

Wat u moet weten

Verkoop of verhuizing na 1 januari

De OZB heffen wij naar de toestand op 1 januari van dat kalenderjaar. Verkoop van het pand (gebouw) na 1 januari heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag. De notaris verrekent bij de verkoop meestal de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.

Beëindiging van het gebruik van een pand heeft evenmin invloed op de hoogte van de aanslag. Bijvoorbeeld door verhuizing. Neemt u een ander pand na 1 januari in gebruik dan hoeft u geen OZB te betalen.

Hoe maak ik bezwaar?

Bent u het niet eens met de aanslag OZB? Dan kunt u tegen de aanslag bezwaar maken. Dit moet u schriftelijk doen binnen zes weken na de dagtekening (datum) van de aanslag. Hierbij moet u de reden voor uw bezwaar opgeven. De bezwaarbrief moet u sturen naar de heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Meer informatie vindt u bij Bezwaarschrift gemeentebelastingen / Wet WOZ.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

OmschrijvingPercentage
OZB Woningen - eigenaar (tariefcode 1)0,120 %
OZB Niet-woningen - eigenaar (tariefcode 3)0,182 %
OZB Niet-woningen - gebruiker (tariefcode 4)0,147 %

U betaalt een vast percentage van de WOZ-waarde als OZB-tarief.
Dit bedrag betaalt u via de Aanslag gemeentebelastingen.

Vragen?

Neem contact op via (0544) 39 35 35 of belastingen@oostgelre.nl.