Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor het inzamelen van huishoudelijk afval en grofvuil. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2022)

Omschrijving Tarief
Afvalstoffenheffing: vastrecht (per jaar) € 195,50
240 liter-container, per lediging € 5,84
140 liter-container restafval, per lediging € 3,60
Lediging in een ondergrondse container € 1,20
Omwisselen / afleveren extra container aan huis € 47
Extra container zelf afhalen € 15,50
Vervangen / ophalen container* € 73,50
Nieuw pasje ondergrondse containers € 7,75

  
* met als reden kapot of vermist door plaatsing aan de openbare weg buiten de ledigingsdag.

U kunt de rekening op twee manieren betalen

 • Overschrijving. U betaalt het totaalbedrag in twee gelijke termijnen (delen), met vermelding van het aanslagnummer. Ons IBAN is: NL61 BNGH 0285 0450 08 (BIC-code: BNGHNL2G)
 • Machtiging voor automatische incasso. Als u ons machtigt, schrijven wij het totaalbedrag in maximaal 8 termijnen van uw rekening af. Dit doen wij telkens aan het eind van iedere maand. De machtigingskaart blijft geldig tot u ons opdracht geeft de machtiging te stoppen.

Wat u moet weten

 • De gemeente zamelt het huishoudelijk afval gescheiden in volgens het diftarsysteem. Daarbij betaalt u voor het aantal keren per jaar dat u de ondergrondse afvalcontainer gebruikt. Hiervoor heeft u een pasje ontvangen. U kunt de kosten beperken door goed afval te scheiden en weinig restafval in te leveren.
 • Ook als u geen afval aanbiedt, betaalt u afvalstoffenheffing. Het gaat er namelijk niet om of u echt huisvuil aanbiedt of niet. De gemeente moet inwoners de mogelijkheid geven om huishoudelijke afval aan te bieden.
 • U heeft een bedrijfsgebouw zonder een gedeelte om te wonen? Dan moet u misschien ten onrechte afvalstoffenheffing betalen. In dat geval is het verstandig de gemeente te bellen of een bezwaarschrift in te dienen.
 • Verhuist u in de loop van het jaar naar een andere gemeente? U krijgt dan automatisch ontheffing/verlaging van de afvalstoffenheffing. 
 • Gaat u binnen de gemeente Oost Gelre verhuizen? Dan ontvangt u geen nieuwe aanslag. De al ontvangen aanslag geldt ook voor uw nieuwe adres.
 • Tegen de hoogte van het tarief kunt u geen bezwaar maken. Het tarief is vastgesteld door de gemeenteraad. 
 • Vindt u dat u voor teveel ledigingen moet betalen? Dan kunt u wel bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift naar de Heffingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

U komt in de volgende gevallen in aanmerking voor vermindering afvalstoffenheffing?

 • verhuizing naar een ander adres in de gemeente Oost Gelre waar u niet de hoofdbewoner bent;
 • verhuizing naar een andere gemeente;
 • emigratie;
 • overlijden van de belastingplichtige (niet van gezinsleden) .

In deze gevallen wordt dit via een wijziging in de bevolkingsadministratie automatisch verwerkt in de belastingadministratie. U krijgt dus automatisch een nota voor vermindering van de afvalstoffenheffing. Heeft u geen verminderingsnota ontvangen terwijl de situatie wel voor u van toepassing is? Stuur dan een mailtje naar belastingen@oostgelre.nl waarin u vraagt om teruggave van de heffing.

Vragen?

Dan kunt u bellen naar (0544) 39 35 60. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via het e-mailadres belastingen@oostgelre.nl.

Gaat uw vraag over afvalcontainers, neem dan contact op met ROVA.