Afvalcontainers

De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt door ROVA.

Wat u moet weten

 • Elk huishouden in Oost Gelre krijgt op een woonadres drie containers met chip. Eén container met een groene deksel, één met een blauwe deksel en één met oranje deksel.
 • Inwoners van het buitengebied en Zwolle kennen ook nog een grijze container. Inwoners  in de dorpskernen ontvangen een pasje voor de ondergrondse container.
 • Als u uw afval goed scheidt, houdt u weinig restafval over. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, kunt u kwijt in ondergrondse verzamelcontainersexterne-link-icoon in uw eigen wijk. Iedereen heeft hiervoor een pasje dat toegang geeft tot één verzamelcontainer.
 • Als u een grote tuin heeft, kunt u een extra groene container krijgen.
 • Wilt u weten wanneer uw container wordt geleegd? Bekijk dan de digitale inzamelkalender van ROVAexterne-link-icoon.
 • Wilt u weten in welke afvalbak een soort afval hoort? Kijk dan op de afvalscheidingswijzerexterne-link-icoon.

Hoogbouw

Afhankelijk van het type woning en de ruimte in en rond het gebouw zijn er twee mogelijkheden.

 • Aantal minicontainers voor pmd-afval voor gezamenlijk gebruik (binnen)
  Is er op een locatie binnen geen ruimte voor verzamelcontainers? Dan hebben de bewoners een aantal minicontainers ontvangen voor gezamenlijk gebruik om pmd-afval in te zamelen. Deze containers staan in de gezamenlijke ruimte (hal). Het aantal containers hangt af van het aantal bewoners.
 • Ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainer voor pmd-afval (buiten). Is er bij hoogbouwcomplexen binnen geen ruimte? Dan is buiten een bovengrondse of ondergrondse verzamelcontainer geplaatst voor het inzamelen van pmd-afval

Soorten containers

ContainerSoort afvalLedigingGrootte
Container met groen dekselGroente- fruit en tuinafval GFT1 x per 2 weken140 of 240 liter
Container met blauw dekselOud papier en karton1 x per 4 weken180 liter
Container met oranje dekselPlastic, blik, melk- en sappakken1 x per 4 weken240 liter
Container met grijs dekselRestafval voor buitengebied en Zwolle1x per 4 weken140 of 240 liter
Blauwe milieuboxKlein chemisch afval KCA2 x per jaarmilieubox

Wat kost het?

 • Elk huishouden betaalt een vast bedrag aan afvalstoffenheffing (gemeentelijke belasting voor afvalstoffen).
 • Voor de containers die u aan de weg zet, hoeft u niets te betalen. Inwoners van het buitengebied en Zwolle betalen voor elke lediging van de restafvalcontainer.
 • Voor de ondergrondse verzamelcontainer betaalt u een bedrag voor iedere aanbieding/zak.

Bekijk de bedragen.

Veelgestelde vragen

 • Houd de toegangspas boven het glazen rechthoekige vlak op de container. Het groene lampje linksboven op de paslezer licht nu op en u hoort een klik.
 • Wacht enkele seconden en het display geeft aan dat u de klep kunt openen.
 • Open de klep van de container en plaats uw afval in de inwerpopening.
 • Sluit de klep van de container.
 • Wilt u meer afval aanbieden, herhaal dan deze handelingen.

Wilt u een nieuwe container voor een kapotte container? Dan kunt u bellen met het ROVAexterne-link-icoon Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

 • De (mini)containers moeten goed gesloten zijn.
 • De inhoud van de (mini)containers mag niet zwaarder zijn dan 80 kilo.
 • De (mini)containers plaatst u op de ophaaldag voor 7.00 uur op de daarvoor bedoelde plek.
 • Het aanbieden van huishoudelijk afval in (mini)containers moet ordelijk gebeuren door:
  • plaatsing van de (mini)containers op de vastgestelde inzameldag, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg. Of aan de kant van de rijweg als er geen voetpad is.
  • plaatsing van de (mini)container met het handvat in de richting zoals het inzamelingsbedrijf dat heeft aangegeven..
 • U moet zo snel mogelijk na lediging door het inzamelingsbedrijf de (mini)container van de weg verwijderen. Maar op zijn laatst op het eind van de vastgestelde inzameldag.

Als uw container niet geleegd is op de inzameldag, neem dan contact op met het ROVA Klantcontactcentrum,  telefoonnummer (038) 427 37 77.

Als uw toegangspas beschadigd is, niet goed werkt of u bent deze kwijt, dan kunt u bellen met het ROVA Klantcontactcentrum, telefoonnummer (038) 427 37 77.

Heeft u een bestaande woning gekocht en mist u een van de containers? Vraag die container dan aan bij het ROVA Klantcontactcentrum,  telefoonnummer (038) 427 37 77.

Om één extra container aan te vragen kunt u bellen met onze Afdeling Ruimte & Economie, telefoonnummer (0544) 39 35 35. Een extra container is niet altijd gratis.

U kunt uw grijze of groene container omruilen voor een andere. Aan het omruilen zijn kosten verbonden. Bent u net verhuisd? Dan kunt u binnen drie maanden na de verhuisdatum uw afvalcontainer gratis omruilen voor een andere maat. Voor het omruilen van een afvalcontainer kunt u contact opnemen met het ROVAexterne-link-icoon Klantcontactcentrum,  telefoonnummer (038) 427 37 77.

Vragen?

Heeft u een vraag over afvalcontainers? Neem dan contact op met de gemeente. Of mail naar milieu@oostgelre.nl.

Voor informatie van ROVA belt u met het ROVA Klantcontactcentrumexterne-link-icoon op telefoonnummer (038) 427 37 77.