build-reside iconOmgevingsvergunning bouw

Wilt u een dakkapel, erfafscheiding, brandscheiding of iets anders bouwen of plaatsen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Doe de vergunningscheck om te kijken wat in uw situatie nodig is. Het is nuttig als u eerst een schetsplan inlevert voor een eerste gratis advies. Via het omgevingsloket kunt u daarna de mogelijke vergunning aanvragen. 

Wat u moet weten

 • Heeft u bouwplannen? Dan kunt u eerst een schetsplan inleveren. U krijgt dan een gratis eerste advies over uw plan.  

 • Voor bouwen bij, in of aan een monument heeft u altijd een monumentenvergunning nodig. 

 • Voor brandscheidende maatregelen heeft u soms een vergunning nodig. Doe hiervoor de vergunningscheck. 

 • Heeft u geen vergunning nodig? Dan moet u zich wel houden aan de regels in het bouwbesluit 2012, de welstandseisen en het bestemmingsplan

Hoe werkt het?

 • Doe de vergunningscheck op het omgevingsloket om te kijken of u een vergunning nodig heeft. 

 • Wilt u weten of u een vergunning kunt krijgen? Lever dan ook een schetsplan in bij de gemeente. 

 • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. 

 • Bij aanvraag van een omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken de beslissing. 

 • Heeft de gemeente meer tijd nodig om de aanvraag te beoordelen? Dan laten wij u weten of de beslistermijn met maximaal 6 weken wordt verlengd. 

 • Het besluit over uw vergunning maken we bekend op officielebekendmakingen.nl

 • Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken. 

 • Is er geen bezwaar gemaakt? Dan heeft u uw vergunning. 

Wat heeft u nodig?

Uit de aanvraag blijkt welke gegevens en documenten u nodig heeft. Weet u het niet zeker, vraag het dan na bij de gemeente.  

Wat kost het?

Om uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling te kunnen nemen moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn opgenomen in de legesverordening

Wat u verder nog moet weten?

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl of te bellen met  (0544) 39 35 35