build-reside iconOmgevingsvergunning bouw

Wilt u een dakkapel, erfafscheiding, brandscheiding of iets anders bouwen of plaatsen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. Doe de vergunningscheck om te kijken wat in uw situatie nodig is. Via het omgevingsloket kunt u de vergunning aanvragen.

Wat u moet weten

 • Voor bouwen bij, in of aan een monument heeft u altijd een monumentenvergunning nodig.
 • Voor brandscheidende maatregelen heeft u soms een vergunning nodig. Doe hiervoor de vergunningscheck.
 • Heeft u geen vergunning nodig? Dan dient u zich te houden aan de regels in het bouwbesluit 2012, de welstandseisen en het bestemmingsplan.
 • Heeft u bouwplannen? Dan kunt u eerst een schetsplan inleveren.
 • Wanneer u grote plannen heeft die ingewikkeld zijn, of niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan, raden wij aan om een principeverzoek in te dienen.

Hoe werkt het?

 • Doe de vergunningscheck op het omgevingsloket om te kijken of u een vergunning nodig heeft.
 • Wilt u weten of u een vergunning kunt krijgen? Lever dan een schetsplan bij de gemeente aan.
 • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.
 • Bij aanvraag van een omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken de beslissing.
 • Heeft de gemeente meer tijd nodig om de aanvraag te beoordelen? Dan laten wij u weten of de beslistermijn met maximaal 6 weken wordt verlengd.
 • Het besluit over uw vergunning maken we bekend op officielebekendmakingen.nl.
 • Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
 • Is er geen bezwaar gemaakt? Dan heeft u uw vergunning.

Wat heeft u nodig?

Uit de aanvraag blijkt welke gegevens en documenten u nodig heeft. Weet u het niet zeker, vraag het dan na bij de gemeente.

Wat kost het?

Om uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in behandeling te kunnen nemen moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de legesverordening.

Wat u verder nog moet weten?

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie via (0544) 39 35 35 of bouwen@oostgelre.nl.