Omgevingsvergunning kappen

Als u een boom wilt kappen of snoeien, dan heeft u misschien een vergunning nodig. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. Via het omgevingsloket kunt u de vergunning aanvragen.

Wat u moet weten

 • Oost Gelre is een groene gemeente en wil er samen met haar inwoners voor zorgen een groene gemeente te blijven. Bomen zijn belangrijk voor zuivere lucht, voor verkoeling en voor de natuur. Daarom vragen wij u goed na te denken voordat u een boom kapt. We begrijpen dat het soms niet anders kan. In dat geval stellen wij het zeer op prijs als u één of meerdere bomen terugplant. Zo zorgen we samen voor een groene en gezonde leefomgeving.
 • U heeft altijd een vergunning nodig als:
 • U kunt alleen een vergunning aanvragen voor het kappen van een boom die op uw eigen terrein staat. Is het terrein niet van uzelf, dan moet u toestemming hebben van de eigenaar om de vergunning aan te vragen. 
 • U moet rekening houden met de Wet natuurbescherming. Met deze wet is de bescherming van planten en dieren geregeld. Dit betekent onder andere dat:
  • Tijdens het broedseizoen mogen nesten niet worden verstoord door het kappen van bomen.
  • U geen boom mag kappen waar een beschermd dier zoals een steenuil, vleermuis of gierzwaluw in woont. 
 • Informeer uw buren vooraf. Het kappen van een boom kan ook effect hebben voor uw buren. Informeer hen daarom vooraf over uw plannen. Zo voorkomt u onnodige problemen.

Hoe werkt het?

 • Doe de vergunningcheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft.
 • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloketexterne-link-icoon. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.
 • Bij aanvraag van een omgevingsvergunning kappen krijgt u binnen 8 weken de beslissing.
 • Heeft de gemeente meer tijd nodig om de aanvraag te beoordelen? Dan laten wij u weten of de beslistermijn met maximaal met 6 weken wordt verleend.
 • Het besluit over uw vergunning maken we bekend op officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.
 • Belanghebbenden hebben dan nog maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.
 • Is er geen bezwaar gemaakt? Dan heeft u uw vergunning.

Wat heeft u nodig?

Uit de aanvraag blijkt welke gegevens en documenten u nodig heeft. In ieder geval levert u aan:

 • een situatietekening;
 • gegevens van de houtopstand.

Weet u het niet zeker, vraag het dan na bij de gemeente.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kappen kost € 73.

Wat u verder nog moet weten

 • Uw vergunning vervalt als u niet binnen één jaar uw plannen uitvoert.
 • In sommige gevallen kunt u als een boom gekapt is, verplicht worden tot herbeplanting
 • In alle gevallen geldt de wet Natuurbescherming.
 • Bomen dunner dan 20 cm op een hoogte van 1.30 meter zijn vergunningsvrij. 

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende regels wanneer de boom niet op de lijst bijzondere bomen staat:

 • Buiten 20 meter van uw woning is een vergunning verplicht.
 • Populieren en wilgen (niet geknot) langs landbouw percelen zijn vergunningsvrij.

Vragen?

Neem dan contact op met afdeling Beheer via (0544) 39 35 35 of via bouwen@oostgelre.nl.