build-reside iconSloop melden

Wilt u een pand of woning slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. Maar u moet dit vaak wel melden bij de gemeente. Doe hiervoor een vergunningscheck. Ook als er bij de sloop asbest vrijkomt, moet u een melding doen. Dat kan via het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat uw melding minstens 4 weken voordat de werkzaamheden beginnen, bij ons binnen is.

Wat u moet weten

Wanneer maakt u een melding?

  • Als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt;
  • Als u asbest verwijdert.

Wat heeft u nodig?

  • Het aanvraagformulier (dit wordt automatisch aangemaakt bij een online melding).
  • Een asbestinventarisatierapport bij vermoeden van asbest (dit geldt voor alle bouwwerken van vóór 1994). Twijfelt u, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Achterhoek (gegevens onderaan deze  pagina bij 'Vragen').
  • Een slooptekening (om duidelijk aan te geven wat er precies gesloopt wordt).

Vragen?