Sloop melden

Wilt een gebouw of een deel daarvan gaan slopen? Dan moet u dit in bepaalde gevallen melden bij de gemeente. Komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij, dan moet u een sloopmelding doen. Ook als er bij de sloop asbest wordt verwijderd, moet u dit melden. Dat kan via het Omgevingsloket. Zorg ervoor dat uw melding minstens 4 weken voordat de werkzaamheden beginnen, bij ons binnen is. Het niet melden van sloopwerkzaamheden is strafbaar.

Wat u moet weten

Wanneer maakt u een melding? U moet een sloopmelding doen in alle gevallen:

  • Als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt;
  • Als u asbest verwijdert.

Wanneer doet u een vergunningcheck?

U heeft een omgevingsvergunning nodig:

  • Als u wilt slopen aan een erkend monument.
  • Als u wilt slopen aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • Als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.

Wat heeft u nodig?

  • Het aanvraagformulier (dit wordt automatisch aangemaakt bij een online melding).
  • Een asbestinventarisatierapport bij vermoeden van asbest (dit geldt voor alle bouwwerken van vóór 1994). Twijfelt u, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Achterhoek (gegevens onderaan deze  pagina bij 'Vragen').
  • Een slooptekening (om duidelijk aan te geven wat er precies gesloopt wordt).

Vragen?