Asbest

Als u asbest gaat verwijderen moet u altijd een sloopmelding doen. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u asbest gaat verwijderen.

Wat u moet weten

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, kunnen er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. 

Sloopmelding

Als u asbest gaat verwijderen moet u altijd een sloopmelding doen. Doe de melding minimaal 4 weken voordat u asbest gaat verwijderen. Nadat u de sloopmelding heeft ingediend stuurt de Omgevingsdienst Achterhoekexterne-link-icoon u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.

U mag zelf asbest verwijderen als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Het mag maximaal 35m² zijn.
 • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
  • geschroefde platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur
  • losse materialen, zoals plantenbakken of vensterbanken
  • vloerzeil of -tegels die niet zijn verlijmd met de vloer
 • Het asbest is niet beschadigd of gebroken.

In alle andere gevallen moet een gespecialiseerd bedrijf dit doen. Wanneer de asbest zich bevindt in bedrijfsgebouwen, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Achterhoekexterne-link-icoon.

Wat kost het?

 • De eigenaar van het asbest moet de verwijderingskosten betalen. De kosten van verwijdering door een deskundig asbestverwijderend bedrijf kunnen flink oplopen. De prijzen voor het verwijderen van asbest kunnen per bedrijf verschillen. Vraag daarom offertes aan bij meerdere bedrijven.
 • Voor het doen van een sloopmelding worden geen kosten in rekening gebracht. 
 • Let er wel op dat een asbestinventarisatierapport kosten met zich meebrengt.

Wat u verder moet weten

Asbest (laten) verwijderen; wanneer wel en wanneer niet?

De volgende aanwijzingen helpen te bepalen wanneer asbest kan blijven zitten en wanneer het beter is het asbest te verwijderen:

 • Hechtgebonden asbest levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt of beschadigd.
 • In sommige vinylvloertegels zit hechtgebonden asbest. Het asbest zit goed vast in de kunststof. Als de tegels normaal worden gebruikt, zullen er geen asbestvezels vrijkomen. Het is dan niet nodig om de tegels te verwijderen.
 • Bij materialen met losgebonden asbest kunnen asbestvezels vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt. Of maatregelen nodig zijn, hangt met name af van de vraag of het losgebonden asbest al dan niet is afgeschermd, en of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen.

Wanneer asbest in uw woning aanwezig is en u wilt weten of het nemen van maatregelen nodig is, kunt u het volgende doen:

 • Bewoners van huurwoningen kunnen contact opnemen met de verhuurder. Overleg met hem of maatregelen nodig zijn. Wanneer u niet tot overeenstemming met uw verhuurder komt, kunt u ook advies vragen aan de Omgevingsdienst Achterhoekexterne-link-icoon of de GGD. Tegen betaling kunt u ook een gespecialiseerd onderzoeksbureau inschakelen.
 • Bewoners van koopwoningen kunnen in principe zelf bepalen of zij asbest uit hun woning (laten) verwijderen. Neem bij twijfel contact op met de Omgevingsdienst Achterhoekexterne-link-icoon of de GGD. U kunt ook tegen betaling een gespecialiseerd onderzoeksbureau inschakelen. Als er asbest in de woning zit, wordt u aangeraden dit te melden aan de koper. Doet u dat niet, dan kan het asbest in de woning worden gezien als een verborgen gebrek, met de kans dat de schade op u wordt verhaald.
 • Als de gemeente vindt dat de situatie onaanvaardbaar is, kan zij het nemen van maatregelen in het uiterste geval afdwingen. De gemeente heeft de taak erop toe te zien dat woningen geen gevaar voor uw veiligheid en gezondheid opleveren. 

Hoe ga ik om met verwijderd asbest?

In de meeste gevallen moet u het asbest laten verwijderen door een deskundig en erkend (gecertificeerd) asbestverwijderend bedrijf. U moet dan wel de voorschriften die u van de gemeente ontvangt, naleven. Wanneer u het asbesthoudend materiaal volgens de voorschriften in de melding heeft verwijderd en verpakt, moet u het volgende doen:

 • Sla het afval op in een afgesloten ruimte, zodat anderen niet met het afval in aanraking kunnen komen. Houd het afval gescheiden van uw andere afval en voer het zo spoedig mogelijk af volgens de voorschriften van de gemeente.
 • Als u als particulier het asbesthoudend afval bij een afvalbrengpunt wilt afgeven, moet u het afval in dubbel folie verpakken en aanleveren in handzame pakketten.

Vragen?

Bij calamiteiten kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Achterhoek,  bereikbaar op tel: (026) 359 99 99.