housing-forms iconBoerderij veranderen in woningen

Stopt u met uw agrarisch bedrijf? Dan kunt u mogelijk de gebouwen veranderen in woningen of nieuwe woonruimte maken. Hiervoor moet u een principeverzoek inleveren. In het bestemmingsplan van uw plangebied kunt u vinden of uw plan kans van slagen heeft. Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren en daarmee gratis advies over uw plan te krijgen.

Hoe werkt het?

 • Wilt u gebouwen veranderen in woningen of wooneenheden? Dan kunt u een schetsplan inleveren. Wanneer u een schetsplan inlevert, krijgt u advies over uw plan. Het eerste advies is gratis.  

 • Heeft u advies gehad? Dan kunt u een principeverzoek inleveren. Met een principeverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft.  

 • Wanneer u een principeverzoek inlevert, wordt uw plan intern besproken. Specialisten van de gemeente toetsen of uw plan kans van slagen heeft. Wij toetsen uw plan aan onze regels in het bestemmingsplan en ons beleid. Dit leidt tot een advies over uw plan. Daarin leest u wat de vervolgstappen zijn. 

 • Bij het principeverzoek levert u de volgende gegevens in:  

 • Een schets van de situatie met de plek van uw plan  

 • Een plan voor landschappelijke inpassing  

 • Een omschrijving van uw plan  

 • Contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten  

 • Binnen 2 weken ontvangt u bericht over het vervolg van uw verzoek.  

 • U krijgt binnen 12 weken een advies. Wanneer dat niet lukt laten wij u dat weten. 

Wat kost het?

Het behandelen van uw principeverzoek kost €612 of €1224. Past uw plan binnen de regels van het bestemmingsplan dan betaalt u €612. Past uw plan niet binnen de regels van het bestemmingsplan? Dan zijn meer specialisten nodig om uw plan te toetsen. U betaalt dan €1224. Wilt u vooraf weten welke kosten u gaat maken? Lever dan een schetsplan in. U betaalt de kosten voordat wij uw verzoek behandelen.

Wat u moet weten

Een plan dat kans van slagen heeft, voldoet in ieder geval aan de volgende voorwaarden:  

 • U sloopt 50% van de bestaande gebouwen. 

 • Als u bestaande gebouwen opnieuw gebruikt, sloopt u tenminste 600 m2 aan gebouwen.  

 • Het aantal nieuw te bouwen woningen, hangt af van de hoeveelheid gebouwen die u sloopt: 

 • 1 woning als u tenminste 1.000 m2 gebouwen sloopt 

 • 2 woningen in 1 gebouw als u tenminste 1.500 m2 gebouwen sloopt 

 • 2 vrijstaande woningen als u tenminste 2.500 m2 gebouwen sloopt 

 • Op een perceel mogen maximaal 3 woningen zijn. 

 • Bij elke woning mag maximaal 150 m2 bijbehorende bouwwerken horen. 

 • Alle nieuwe woningen moeten levensloopbestendig zijn. 

 • De verandering past binnen het landschap. 

 • De verandering zorgt niet voor problemen voor het milieu, verkeersveiligheid, gebruik van grond naast het perceel of sociale veiligheid. 

Wilt u samen met uw buren op uw erven woonruimte maken? Lees dan verder op de pagina woondroebels

Wat u verder nog moet weten

 • Er is ook een mogelijkheid voor een functieverandering naar werken, in plaats van wonen. Hiervoor zijn ook regels opgenomen in het bestemmingsplan.  

 • Als uw plan kans van slagen heeft volgt een ruimtelijke procedure, waarbij de haalbaarheid wordt getoetst. We gaan dan in gesprek over de vervolgstappen en kosten. 

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl.