Melding tankverwijdering of tanksanering

Ondergrondse en bovengrondse tanks die niet meer in gebruik zijn kunnen bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor eventuele grondwater- en bodemverontreiniging. Wilt u uw tank laten verwijderen, saneren, reinigen of inspecteren? Dan moet u als particulier of bedrijf dat bij de gemeente melden. Bij de melding geeft u aan om wat voor tank het gaat, wat er in zit en wat er mee moet gebeuren. Daarna kan het uitvoerend bedrijf de werkzaamheden uitvoeren.

Hoe werkt het?

  • Wilt u als particulier of als bedrijf een opslagtank laten verwijderen, saneren, reinigen of inspecteren? Dan gelden een aantal regels op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bijvoorbeeld dat alles  moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen BRL K-902/04externe-link-icoon of BRL K904/04externe-link-icoon.
  • Bedrijven die opslagtanks mogen verwijderen of saneren kunnen u adviseren over de regelgeving voor opslagtanks die niet meer in gebruik zijn. Een dergelijk bedrijf moet Kiwa gecertificeerdexterne-link-icoon zijn. Op de website vindt u bedrijven die de werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren.
  • Heeft u een bedrijf gevonden dat doet u melding via DigiD of eHerkenning. U kunt ook het meldingsformulier invullen en opsturen naar de gemeente:

Wat heeft u nodig?

  • een melding tankreiniging van het uitvoerend bedrijf en/of
  • een melding tanksanering van het uitvoerend bedrijf  en/of
  • bij ondergrondse tanks een geldig bodemonderzoek.

U kunt de documenten uploaden tijdens het invullen van de online melding.  Nasturen per post of e-mail kan ook. Vermeld daarbij het zaaknummer. Dit nummer staat op de ontvangstbevestiging van de melding die u van de gemeente krijgt. 

Het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet binnen 3 maanden aanleveren:

  • een rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden
  • een tankverwijderingscertificaat of een tanksaneringscerticaat
  • bij tankverwijdering een verschrotingscertificaat

Deze documenten kunt u online toevoegen aan uw eerdere melding. U logt dan in op Mijn Loket met DigiD of Mijn Bedrijvenloket met eHerkenning.  Stuurt u de documenten per mail of post naar de gemeente? Vermeld daarbij  dan het zaaknummer. Het zaaknummer ontvangt u automatisch per e-mail na indienen van de online melding.

Vragen?

Heeft u vragen of is er sprake van een uitzonderingsgeval, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) via info@odachterhoek.nl of via 06 10 57 80 53.