Monumenten en monumentenlijst

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. De monumenten van Oost Gelre, maar ook de stedenbouwkundige structuren en archeologische schatten, doen herinneren aan een rijk en roemrucht verleden. Dit cultuurhistorische erfgoed geeft weer hoe de gemeente zich door de tijd heen heeft ontwikkeld.

Wat u moet weten

  • Wanneer u iets wilt wijzigen aan een monument heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.
  • Voor onderhoud van een gemeentelijk monument is Monumentensubsidie beschikbaar.
  • Een gemeentelijk monument is beschermd wanneer het object door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als beschermd monument. 
  • Rijksmonumenten worden aangewezen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
  • Een overzicht van rijksmonumenten en gemeentelijk monumenten:

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte en Economie via (0544) 39 35 35.