Maaiproef

Proef met anders maaien om biodiversiteit te vergroten

De gemeente en ROVA vinden een goede biodiversiteit belangrijk, in het bijzonder vanwege het belang voor insecten. Daarom onderzoeken we in de praktijk hoe insecten nog beter geholpen kunnen worden. Komende 5 jaar maait ROVA op 2 verschillende plekken in de gemeente anders dan de bewoners tot nu toe gewend waren: we maaien op andere tijdstippen, minder vaak of juist in fasen. We kijken elk jaar of met deze manier van maaien de biodiversiteit in Oost Gelre verder vergroot kan worden. Om aan te geven dat het om een proef gaat, zijn op de proeflocaties borden geplaatst met uitleg over de proef.

Toepassen van succesvol maaibeheer

Om de biodiversiteit verder te vergroten, hebben we gevarieerdere bermen en bloemenweiden met zeldzamere en bijzondere bloemen nodig. De gemeente en ROVA houden hier steeds meer rekening mee. Door zorgvuldig de tijdstippen en locaties te kiezen waarin we wel of niet gaan maaien, zorgen we ervoor dat er gedurende alle seizoenen altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt. Door stukken gras of bermen niet te maaien ontstaan er schuilgelegenheden, waarin insecten kunnen overwinteren. Omdat de gemeente en ROVA de biodiversiteit heel belangrijk vinden, onderzoeken we samen op welke manier we de biodiversiteit nog verder kunnen vergroten.

Hoe werkt de proef?

Op 2 locaties in Oost Gelre gaat ROVA anders maaien dan gebruikelijk. Dat wordt op verschillende manieren gedaan. Soms wordt een bestaande berm verschraalt door in stroken en op afwisselende momenten te maaien. Het maaisel wordt vervolgens na een paar dagen af gevoerd. Soms wordt een locatie ingezaaid met een kruidenmengsel.

Op elke locatie wordt 3 keer per jaar bekeken welke kruiden aanwezig zijn en in welke mate deze bloeien. Op deze manier kan de Nectar-index bepaald worden. De Nectar-index geeft aan hoeveel voedsel beschikbaar is voor de insecten. De medewerkers van ROVA houden goed in de gaten of de kruiden niet overgroeid raakt met grassen waardoor de locatie soortenarmer wordt, want dat zou ten koste gaan van de biodiversiteit. Hiermee worden de effecten van het aangepast maaien op het insectenleven goed in beeld gebracht.

Wat doen we per locatie?

Het project begint in 2022 met een pilotlocatie in Groenlo en Lichtenvoorde.

In Groenlo is de locatie De Kunne/De Velver/Koorman/Garstenveld (Hartreize) gekozen. Door de aanwezigheid van veel kruidige begroeiing een overgang naar een bosplantsoen en een wadi en de nabijheid van een vijver kan deze locatie met de juiste aanpassingen snel doorontwikkeld worden tot een gebied met gevarieerde begroeiing.

Voor Lichtenvoorde is de locatie Esstraat (tegenover de ijsbaan) gekozen. Het huidige gazon is aangevuld met bloembollen en kent een diverse samenstelling van (inheemse) bomen en vruchtdragende heesters en bosplantsoen. Op de zonnige plekken komen al kruidenrijke plekken voor.

Vragen?

Neem contact op met Marvin Hendriks, vakspecialist openbare ruimte, bereikbaar via telefoonnummer (0544) 39 35 10, of e-mail: m.hendriks@oostgelre.nl.