Wonen in de kap

Wonen in de kap

Initiatiefnemers dienen soms plannen in om op de bovenverdieping (in de kap) van bijvoorbeeld een winkel of kantoor in het centrum van Groenlo of Lichtenvoorde een zelfstandige woning te maken. Het gaat dan om een volwaardig huis met woonkamer, keuken, badkamer en minimaal 1 slaapkamer. De zelfstandige woning krijgt dan ook een eigen huisnummer. Hiervoor hebben we nieuwe regels gemaakt. We noemen dit ‘Wonen in de kap’.

Voor wie is het beleid Wonen in de kap?

Voor mensen met een plan voor het maken van een zelfstandige woning onder de kap van een gebouw in het centrum van Lichtenvoorde of Groenlo.

Wanneer heeft een plan kans van slagen?

Een plan toetsen we eerst aan het omgevingsplan voor die locatie. Daarna aan andere beleidsstukken zoals de Menukaart Wonen. Als het plan past in dit beleid dan kijken we naar de regels voor Wonen in de kap.

Bij nieuwbouw heeft een plan voor woningen in de kap meer kans van slagen dan bij bestaande bouw. Wel gelden er voorwaarden waaraan plannen moeten voldoen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar woonkwaliteit en stedenbouwkundige aspecten.

Bij bestaande bouw is het lastiger om een woning in de kap te maken, hiervoor gelden strengere regels.

Wanneer kan Wonen in de kap niet?

  • Als de plannen niet voldoen aan bestaand beleid, zoals de Menukaart Wonen,
  • Als de plannen niet voldoen aan de regels voor Wonen in de kap. Zelfs als het wel aansluit bij het de Menukaart Wonen. Denk bijvoorbeeld aan onvoldoende woonkwaliteit of te veel openingen in het dak, zoals een dakkapel.
  • Als je een woning wilt maken in een karakteristieke kap.

Nieuw beleid

Wonen in de kap is een nieuw beleid. Het beleid heeft van 1 september tot en met 13 oktober 2023 ter inzage gelegen. We hebben enkele reacties ontvangen en zijn deze aan het verwerken. Zodra er een definitieve versie beschikbaar komt, wordt dit gepubliceerd. Het college van B&W behandelt deze definitieve versie en stelt dit wel of niet vast.

Vragen?

Wilt u meer weten over Wonen in de kap? Stel uw vragen via bouwen@oostgelre.nl of via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Documenten