Bijzondere bomen

Lijst bijzondere bomen Oost Gelre

Oost Gelre is een groene gemeente, met veel mooie bomen. Een speciale plek hebben de 1.200 particuliere en 800 gemeentelijke bomen (of boomgroepen) die staan op onze ‘Lijst bijzondere bomen.’ Deze bomen hebben een bijzondere status omdat ze bijvoorbeeld beeldbepalend  zijn, op een markante plek staan of cultuurhistorische waarde hebben. Het bestuur heeft de lijst in 2009 vastgesteld. In 2024 gaan we de lijst actualiseren. U kunt een boom voor de lijst aanmelden.

Wat u moet weten

 • We zijn zuinig op de bijzondere bomen in onze gemeente. Het doel van de Lijst bijzondere bomen is dan ook het beschermen van die bomen. En het vragen van aandacht en het creëren van bewustzijn voor onze bijzondere bomen.
 • Een boom die staat op de Lijst bijzondere bomen mag je nooit zo maar vellen. Hiervoor is altijd een omgevingsvergunning nodig. 
 • De gemeente ondersteunt de eigenaren van bijzondere bomen door de boom één keer per 3 jaar te controleren op veiligheid. Daarnaast helpen we bij de bestrijding van de eikenprocessierups,  het snoeien van dood hout en het geven van advies.
 • Iedereen kan een boom aanmelden voor plaatsing op de lijst.
 • Een onafhankelijk adviseur/adviesbureau beoordeelt nieuwe aanmeldingen.
 • Plaatsing van particuliere bomen op de Lijst bijzondere bomen gaat op vrijwillige basis. 
 • Is een boom erg bijzonder, staat hij op particuliere grond én is er geen wens van de eigenaar deze op de lijst te zetten? Dan kan het bestuur beslissen om de boom ook zonder instemming van de eigenaar op de Lijst bijzondere bomen te plaatsen.

Criteria

Een boom of bomengroep moet aan minimaal 1 van de onderstaande criteria voldoen om op de Lijst bijzondere bomen te kunnen komen:

1. Beeldbepalend

De boom valt op in de omgeving door omvang en schoonheid.

2. Cultuurhistorische waarde

Het kan daarbij gaan om een:

 1. een herdenkingsboom; ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk van een prins of prinses);
 2. bomen met een historische betekenis (bomen met ‘een verhaal’);
 3. een markeringsboom; zoals grensbomen;
 4. een boom geplant naast een kruisbeeld of kapel om de locatie te benadrukken.

3. Dendrologische waarde

De boom is van een zeldzame soort of variëteit.

4. Natuurwaarde

De boom heeft betekenis doordat er zeldzame planten of dieren in leven of van de boom afhankelijk zijn.

Melden bijzondere boom

 1. Bekijk of de boom al op de Kaart bijzondere bomen staat.
 2. Bekijk of de boom aan 1 of meerdere criteria voldoet.
 3. Staat de boom nog niet op de kaart? En voldoet de boom aan 1 of meerdere criteria? Vul dan het aanmeldformulier in.

Vragen?

Neem contact op met de afdeling Ruimte en Economie, team IBO, via (0544) 39 35 35.