CPO

Inwoners zelf d’ran

De gemeente wil door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) woonbuurten ontwikkelen. Dit betekent dat een groep inwoners het complete woningbouwproject van A tot Z, van ontwerp tot en met realisatie, op zich neemt. Ook financieel. Eén van de voorwaarden is dat een inwoner die in het CPO meedoet, zelf gaat wonen in één van de nieuwe woningen.

De gemeente start daarom een prijsvraag met als doel een groep inwoners te kiezen die deze kar wil gaan trekken.

Wat is een CPO?

Toekomstige bewoners organiseren zich in een vereniging, om gezamenlijk koopwoningen (nieuw of herstructurering) te realiseren. Deze vereniging met toekomstige bewoners is vanaf het begin tot en met het eind verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling. Het resultaat is een straat of wijk die goed past bij de wensen van de leefomgeving van de bewoners. Met als gevolg een hogere bewonerstevredenheid.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan een CPO-project?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de uitvoering van een CPO. Hieronder een greep uit de voorwaarden:

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de sloop van het huidige pand en levert de grond kaal aan;
  • De vereniging met toekomstige bewoners zijn verantwoordelijk voor de plan-juridische voorbereiding;
  • De vereniging met toekomstige bewoners zijn verantwoordelijk voor de civieltechnische uitvoering, inclusief het bouwrijp maken van de grond;
  • De financiële verantwoordelijkheid van de uitvoering van het gehele project zijn voor de vereniging met toekomstige bewoners;
  • Er mogen 8 tot 12 woningen worden gerealiseerd;
  • Tenminste 80% van de woningen zijn gereserveerd voor de vereniging met toekomstige bewoners;
  • De prijzen van woningen zijn maximaal 405.000,-- euro v.o.n. (maximale NHG);
  • De woningen zijn uitsluitend bedoeld voor zelfbewoning;
  • Mocht de prijsvraag geen haalbaar plan opleveren, dan behoud het college het recht om terug te gaan naar de raad met de vraag het besluit te nemen dat de gemeente zelf het projectmanagement uitvoert.