Omgevingswet

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de leefomgeving. Dit is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De wet geldt voor grote ontwikkelingen in de gemeente. Voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Maar er staan ook regels in voor bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel op uw huis. 

Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen of een evenement wilt organiseren. Of als u als ondernemer een loods wilt plaatsen naast uw bedrijfspand.

Stel dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente gaat (ver)bouwen. Ook dan kunt u met de Omgevingswet te maken krijgen. De omgevingswet biedt mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. Van degene die iets wil veranderen verwachten we namelijk dat hij/zij vroegtijdig contact opneemt met belanghebbenden (waaronder omwonenden).

Omgevingsloket

Via één landelijk digitaal loket, het Omgevingsloketexterne-link-icoon, doet u een vergunningcheck. U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor uw initiatief of een melding moet doen. U ziet welke regels gelden op een adres/locatie. U vraagt hier een omgevingsvergunning aan.

In het Omgevingsloket staan alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. U ziet welke plannen er al zijn. 
De wet is ingegaan op 1 januari 2024. Net als na een verhuizing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat duurt even en soms gaat er ook iets fout. We moeten allemaal wennen aan de nieuwe wet. En aan de andere manier van werken die daarbij hoort. Het Omgevingsloket wordt continu verbeterd en verder uitgebreid.

Snellere reactie op uw vergunningsaanvraag

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat wij en andere overheden sneller beslissen op uw vergunningaanvragen. We gaan uit van een korte procedure. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meedenken en meedoen

Elke ruimtelijke verandering heeft invloed op de omgeving. Stel u wilt een uitbouw plaatsen of een huis bouwen. Dat betekent misschien wel iets voor het uit- of aanzicht van de buren. Dat geldt ook voor de bouw van nieuwe woningen door een projectontwikkelaar. Of de aanleg van een nieuwe weg. De Omgevingswet biedt ruimte om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving. De wet moedigt initiatiefnemers aan om u de ruimte te geven.

Het proces van meedenken en meedoen door belanghebbenden, heet ook wel participatie. Participatieexterne-link-icoon is niet altijd verplicht. Wel raden we u aan om met uw buren in gesprek te gaan voordat u een vergunning aanvraagt. Betrekt u uw buren en bewoners in de omgeving bij uw plannen? Als initiatiefnemer moet u dit bij de vergunningaanvraag aangeven. U moet ook aangeven hoe u dat heeft gedaan en wat de uitkomst is. Om u daarbij te helpen vindt u hier een handreiking participatieexterne-link-icoon.

Bekijk hier een animatiefilmpje over participatie in de Omgevingswet.externe-link-icoon

Onderdelen van de Omgevingswet

De omgevingsvisie 2040 en het omgevingsplan zijn 2 belangrijke onderdelen van de Omgevingswet.

  • Omgevingsvisie
    In de omgevingsvisieexterne-link-icoon 2040 staan onze ambities en doelen voor de leefomgeving op de lange termijn. De visie beschrijft hoe we in de toekomst wonen, werken en leven in onze gemeente. En hoe Oost Gelre in de toekomst een aantrekkelijke en levendige gemeente blijft. De gehele visie vindt u via Officiële Bekendmakingenexterne-link-icoon
  • Omgevingsplan
    Elke gemeente heeft straks 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. In het omgevingsplan staat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Ook vindt u wat de regels zijn over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. En over energiemaatregelen en duurzaamheid. Huidige bestemmingsplannen worden omgezet naar het omgevingsplan. U kunt alle regels zien in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.