Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Oost Gelre

Hoe ziet Oost Gelre eruit in 2040? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat bestaande wijken en dorpen leefbaar blijven? Hoe blijft Oost Gelre prettig om te wonen, werken, ondernemen en recreëren? Hiervoor beginnen we nu al met het maken van plannen voor de leefomgeving in 2040. We noemen dat de Omgevingsvisie. U kunt daarover meedenken en zeggen wat daarbij voor u belangrijk is.

Aanmelden nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, houden wij u automatisch op de hoogte over bijeenkomsten en activiteiten over de omgevingsvisie.

Kijk en luister de podcast

Marjolein Nijhuis en Anne-Marie Bruggert praten met Talie Wijlens over de omgevingsvisie van Oost Gelre. Talie praat met hen over de voordelen van wonen in Oost Gelre, wat de omgevingsvisie inhoudt en hoe belangrijk het is dat jongeren daar over mee praten.

Droomscenario’s

De uitkomsten van onder meer de enquête, gesprekken met belanghebbenden en de toekomstverkenning verwerken we in drie verschillende scenario’s van Oost Gelre in 2040. Deze zijn bedoeld om het gesprek op gang te brengen. Stuk voor stuk verkennen ze hoe onze leefomgeving er in 2040 uit kan zien.

Samen komen tot een visie

De visie voor 2040 ontstaat niet vanzelf. Die plannen willen we voeden met ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor willen we gesprekken en bijeenkomsten organiseren. Deze kondigen we aan op onze website, via FacebookInstagram, in een nieuwsbrief of met een persoonlijke brief op uw woonadres.

Vooruitkijken naar 2040

Hoe kijkt u naar het verkeer in uw omgeving, naar woningbouw, naar sport- en speelvoorzieningen. Wat vindt u van het groen in uw omgeving, is er voldoende aandacht voor biodiversiteit? Is uw omgeving voldoende voorbereid op het veranderende klimaat? Hoe kijkt u naar het toepassen van duurzame energiebronnen (o.a. zonne- en windenergie) en naar het afbouwen van het aardgas in woningen. Hoe blijven we aantrekkelijk voor toeristen en hoe willen we zelf recreëren? Vragen en onderwerpen die allemaal van invloed zijn op uw directe leefomgeving. Binnen de woonkernen en in het buitengebied. Voor het jaar 2040 nu al plannen maken, daarover maken we de Omgevingsvisie.