Omgevingsvisie Oost Gelre

 Illustratie Omgevingsvisie

Hoe ziet Oost Gelre eruit in 2040? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat bestaande wijken en dorpen leefbaar blijven? Hoe blijft Oost Gelre prettig om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Hiervoor beginnen we nu al met het maken van plannen voor de leefomgeving in 2040. We noemen dat de Omgevingsvisie. U kunt daarover meedenken en zeggen wat daarbij voor u belangrijk is.

Doe mee: Wethouder Marieke Frank legt het uit en roept u in dit filmpje op om mee te denken over uw leefomgeving in 2040.

Video omgevingsvisie leefomgeving 2040

Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Geef uw mening: Klik hier om de enquête over uw leefomgeving in 2040 in te vullen. In ongeveer 5 tot 10 minuten laat u ons weten wat voor u belangrijk is.

Wilt u meedenken? Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief wordt u automatisch uitgenodigd voor bijeenkomsten en andere activiteiten over de Omgevingsvisie. 

Online bijeenkomst: Op 8 december om 19.30 uur organiseren we een online bijeenkomst. Meld u hier direct aan. Na uw aanmelding ontvangt u uiterlijk 7 december een link + instructies om in te kunnen loggen. 

Vooruitkijken naar 2040

Hoe kijkt u naar het verkeer in uw omgeving, naar woningbouw, naar sport- en speelvoorzieningen. Wat vindt u van het groen in uw omgeving, is er voldoende aandacht voor biodiversiteit? Is uw omgeving voldoende voorbereid op het veranderende klimaat? Hoe kijkt u naar het toepassen van duurzame energiebronnen (o.a. zonne- en windenergie) en naar het afbouwen van het aardgas in woningen. Hoe blijven we aantrekkelijk voor toeristen en hoe willen we zelf recreëren. Vragen en onderwerpen die allemaal van invloed zijn op uw directe leefomgeving. Binnen de woonkernen en in het buitengebied. Voor het jaar 2040 nu al plannen maken, daarover maken we de Omgevingsvisie.

Voorbereid op de toekomst

Deze vragen raken iedereen in Oost Gelre, jong en oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, met iedereen in Oost Gelre die mee wil doen. Samen met u bepalen we wat voor gemeente we willen zijn, hoe we onze gemeente en leefomgeving verder willen ontwikkelen en welke keuzes daarbij horen. Deze blik vooruit noemen we de Omgevingsvisie.

Het komende jaar gaan we aan de slag met het maken van de Omgevingsvisie. Daarvoor vragen we uw inbreng, ideeën en reacties. We zullen uw mening vragen met bijvoorbeeld (online) enquêtes. Ook gaan we bijeenkomsten organiseren waar u kunt meedenken, uw ideeën geven of uw zorgen delen. We gaan nieuwsbrieven uitbrengen op u op de hoogte te houden.

Via deze website kunt u op de hoogte blijven van het proces rond het maken van de omgevingsvisie en kunt u verdere informatie vinden. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief! De nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens per 2 maanden of tussentijds als er bijeenkomsten worden georganiseerd of er wijzigt iets in de agenda voor de Omgevingsvisie.

Opstellen Omgevingsvisie

Om te komen tot de Omgevingsvisie zijn er drie fasen benoemd:

 • Fase 1: Ontwikkelingen en ambities in Oost Gelre
  Sept – dec 2021
  In deze fase inventariseren we de ambities van inwoners, ondernemers, bestuurders en raadsleden van de gemeente voor de toekomst van Oost Gelre. We kijken naar het beleid dat er nu is en naar toekomstige ontwikkelingen.
   
 • Fase 2: Scenario’s voor kernen en buitengebieden
  Jan – maart 2022
  In deze fase leggen we de ambities, de trends en ontwikkelingen naast elkaar en dagen we belanghebbenden uit om aan te geven hoe ze hierin keuzes willen maken. Waar liggen de ambities? Hoe verhouden deze zich tot de trends en ontwikkelingen? Wat zijn de kernopgaven, waar liggen de kansen en welke keuzes liggen voor.
   
 • Fase 3: Beslissen over de Omgevingsvisie
  Mei – oktober 2022
  In deze fase krijgen de plannen voor 2040 vorm. Plannen die niet vanzelf zullen ontstaan maar die we willen voeden met initiatieven van inwoners, ondernemers, organisaties en de overheid. Initiatieven die ook vaak zullen ontstaan door samenwerking tussen partijen. Goede samenwerking begint met het uitspreken van verwachtingen. Daarom eindigt de omgevingsvisie met de visie en rol van de gemeente bij ontwikkeling van de leefomgeving. Wat mag je verwachten van de gemeente. En hoe ziet deze samenwerking in de gemeente Oost Gelre eruit tussen initiatiefnemer, omgeving en gemeente.

De 3 fasen zijn weergegeven in een zogenaamde 'processlang'. De afbeelding ziet u hieronder. U kunt deze vergroten door erop te klikken.

Stappenplan Omgevingsvisie in 3 fasen met gespreksrondes van september 2021 tot oktober 2022

Processlang omgevingsvisie gemeente Oost Gelre versie oktober 2021.