Omgevingsvisie

daycare iconOmgevingsvisie Oost Gelre

Concept omgevingsvisie 2040 gereed

Het concept van de omgevingsvisie is klaar! De omgevingsvisie schetst ons toekomstbeeld voor Oost Gelre in 2040. Het gaat om de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en wat nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Lees de concept-omgevingsvisie.

Aanmelden nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, houden wij u automatisch op de hoogte over bijeenkomsten en activiteiten over de omgevingsvisie.

Kijk en luister de podcast

Marjolein Nijhuis en Anne-Marie Bruggert praten met Talie Wijlens over de omgevingsvisie van Oost Gelre. Talie praat met hen over de voordelen van wonen in Oost Gelre, wat de omgevingsvisie inhoudt en hoe belangrijk het is dat jongeren daar over mee praten.

Vooruitkijken naar 2040

Hoe kijkt u naar het verkeer in uw omgeving, naar woningbouw, naar sport- en speelvoorzieningen? Wat vindt u van het groen in uw omgeving, is er voldoende aandacht voor biodiversiteit? Is uw omgeving voldoende voorbereid op het veranderende klimaat? Hoe kijkt u naar het toepassen van duurzame energiebronnen (o.a. zonne- en windenergie) en naar het afbouwen van het aardgas in woningen. Hoe blijven we aantrekkelijk voor toeristen en hoe willen we zelf recreëren? Vragen en onderwerpen die allemaal van invloed zijn op uw directe leefomgeving. Binnen de woonkernen en in het buitengebied. Voor het jaar 2040 nu al plannen maken, daarover hebben we de concept Omgevingsvisie gemaakt.