Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Oost Gelre

Koers naar de toekomst

Wethouder Jos Hoenderboom: "In de Omgevingsvisie beschrijven wij hoe we kijken naar de ontwikkeling van de gemeente richting 2040. Alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving komt voorbij. Bijvoorbeeld verkeer, gezondheid, wonen, sport, onderwijs en landschap. Wat zijn de kansen en uitdagingen en hoe gaan we daarmee om? De Omgevingsvisie is onze koers naar de toekomst. Het is ook een uitnodiging aan onze inwoners, ondernemers en andere partners om vanuit deze visie samen de komende jaren verder te ontwikkelen en te bouwen aan onze mooie gemeente."

Wat staat er in de Omgevingsvisie?

Vragen en onderwerpen die allemaal van invloed zijn op uw directe leefomgeving. Binnen de woonkernen en in het buitengebied. Voor het jaar 2040 nu al (in 2023) plannen maken, daarover hebben we de Omgevingsvisie gemaakt.

Onderwerpen als: Hoe kijkt u naar het verkeer in uw omgeving, naar woningbouw, naar sport- en speelvoorzieningen? Wat vindt u van het groen in uw omgeving, is er voldoende aandacht voor biodiversiteit? Is uw omgeving voldoende voorbereid op het veranderende klimaat? Hoe kijkt u naar het toepassen van duurzame energiebronnen (o.a. zonne- en windenergie) en naar het afbouwen van het aardgas in woningen. Hoe blijven we aantrekkelijk voor toeristen en hoe willen we zelf recreëren? 

De Omgevingsvisie is van ons samen

Als start hebben we een toekomstverkenning gedaan. Over de ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en leefbaarheid, energie en klimaat, biodiversiteit en natuur. Het resultaat is de Toekomstverkenning Oost Gelre 2040; Trends, ontwikkelingen en kansen voor de toekomstexterne-link-icoon.

We hebben uitvoerig gesproken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Via gesprekken, werkateliers, bijeenkomsten en online enquêtes. Dit ging over belangrijke thema's, zoals werken, wonen, energietransitie, klimaatadaptatie en ontwikkelingen in het buitengebied. De opbrengsten van al die gesprekken zijn verwerkt in de Omgevingsvisie.