Kadastrale informatie opvragen

Een betrouwbare registratie van vastgoed biedt bescherming voor rechthebbenden. Bij koop en verkoop kan dan geen misverstanden ontstaan. In Nederland verzorgt het Kadaster deze registratie. Het Kadaster verzamelt, beheert en geeft informatie over de rechtstoestand van vastgoed. De gemeente Oost Gelre beschikt voor haar eigen grondgebied over kadastrale gegevens. Neem hiervoor contact op met de afdeling GEO-informatie.

Wat u moet weten

U kunt bij de gemeente terecht voor informatie over

  • de oppervlakte van een perceel;
  • een afdruk met de kadastrale gegevens.

Op de afdruk staan de globale grenzen van kadastrale percelen, de kadastrale perceelnummers, bebouwing, straatnamen en huisnummers. Aan de kaart kunt ugeen maten ontlenen.

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2024)

De kosten bij de gemeente zijn € 18,50 per raadpleging per besteed kwartier.

De kosten voor kopieën zijn:

OmschrijvingTarief
Afdruk kadastrale data A4, zwart-wit€ 1,30
Afdruk kadastrale data A4, kleur€ 1,41
Afdruk kadastrale data A3, zwart-wit€ 1,33
Afdruk kadastrale data A3, kleur€ 1,56

Wat u verder moet weten

Het Kadaster geeft inlichtingen over de kadastrale grens

Dit is de grens die koper en verkoper bij het ontstaan van een perceel zijn overeengekomen. Als u exact wilt weten waar de kadastrale grens ligt dan kan het Kadaster u daarover informeren. Het Kadaster kan op verzoek deze grens opnieuw in kaart brengen.  Aan deze landmeetkundige handelingen zijn kosten verbonden. 

U kunt bij het Kadaster onder andere informatie opvragen over:

  • de ligging van het perceel;
  • wie de eigenaar is van het perceel;
  • of er sprake is van erfpacht of een ander zakelijk recht;
  • of er een hypotheek op rust.

Kadastrale informatie vraagt u op bij het Kadasterexterne-link-icoon.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling GEO-informatie via (0544) 39 35 35.