Nadeelcompensatie

Heeft u schade door een besluit of activiteit van de gemeente? Bijvoorbeeld door de vaststelling van een omgevingsplan, vergunningverlening of doordat de gemeente tijdelijk een weg afsluit? Mogelijk kunt u nadeelcompensatie krijgen. Dit is een vergoeding voor de schade die u lijdt.

Op 1 januari 2024 ging de Omgevingswet in. Vanaf deze datum geldt de regeling voor nadeelcompensatie. Deze regeling vervangt ook de planschaderegelingexterne-link-icoon.

Wat kost het?

Een aanvraag nadeelcompensatie kost € 500. U krijgt dit bedrag terug als de gemeente u gelijk geeft.

Hoe werkt het?

 • Download hieronder het formulier aanvraag nadeelcompensatie. Vul het in en stuur het op. Het adres staat op het formulier.
 • U krijgt van ons het verzoek om € 500 te betalen voor de aanvraag. Zorg dat u op tijd betaalt. Dan kunnen wij uw aanvraag op tijd behandelen.
 • Wij gaan na of we de schade inderdaad kunnen vergoeden. Het kan zijn dat we u vragen om extra informatie. Bijvoorbeeld om financiële gegevens. Dit helpt ons om uw aanvraag beter te begrijpen.
 • Binnen 8 weken krijgt u onze beslissing. Mogelijk hebben we meer tijd nodig. Dan kunnen we de beslistermijn verlengen.

Wat u verder moet weten

U kunt recht op nadeelcompensatie hebben als u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent zelf de persoon die de schade lijdt.
 • De schade komt door het uitvoeren van een overheidsbevoegdheid of -taak.
 • U kon de schade niet zien aankomen en u kon er niets aan doen.
 • De schade is niet al op andere manier vergoed.
 • U kon de schade niet verminderen.
 • De schade is voor u erger dan voor anderen.
 • De schade is meer dan normaal.
 • Het recht op vergoeding is niet verjaard. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Wanneer deze termijn begint te lopen, kan verschillen per situatie.

Nadeelcompensatie krijgt u niet voor schade die u lijdt, omdat u vindt dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld. Heeft u bijvoorbeeld schade aan uw auto door een gat in de weg of een gevallen tak? Dan kunt u geen nadeelcompensatie krijgen. Wel kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor onrechtmatig handelenexterne-link-icoon.

Vragen?

Neem contact op via bouwen@oostgelre.nl of bel (0544) 39 35 35.