Schadevergoeding door de gemeente

Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert. In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.
Bel in de eerste plaats de gemeente om de schade te melden zodat de oorzaak van de schade (bijvoorbeeld een gat in weg) kan worden weggenomen. U kunt de melding doorgeven via telefoonnummer (0544) 39 32 00. Zorg voordat u een verzoek gaat indienen dat u bewijsstukken digitaal ter beschikking hebt. Bijvoorbeeld getuigenverklaring, facturen van schadeherstel, andere bewijsstukken (foto's). Deze documenten moet u binnen het digitale formulier uploaden.

Wat u moet weten

 • De gemeente is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Als uw claim onder de dekking van de verzekering valt zal de gemeente de claim doorsturen naar de verzekeraar. In andere gevallen behandelt de gemeente de claim zelf. U krijgt normaal gesproken binnen 4 weken een reactie op uw aansprakelijkstelling.
 • Om een schadevergoeding te vragen is het gebruikelijk dat u bij uw aanvraag de reden van het ontstaan van de schade aangeeft.
  U moet ook bewijsstukken leveren:
  • Stukken die een indicatie geven van de hoogte van de schade (bijvoorbeeld een rekening van de garage of een offerte voor het herstel van de schade).
  • Verklaringen van eventuele getuigen die het ontstaan van de schade hebben gezien.
  • Eventuele foto’s en/of andere stukken die van belang zijn voor het beoordelen van de schade.
 • Het is mogelijk dat de door u ingediende stukken niet voldoende informatie bevatten om de aansprakelijkstelling goed te beoordelen. In dat geval krijgt u eveneens binnen 4 weken een verzoek om nadere stukken aan te leveren. In sommige gevallen hebben we een getuigenverklaring nodig.
 • Wijst de gemeente uw verzoek om schadevergoeding af? Dan dient u in de regel de gemeente te dagvaarden. Wanneer het om een relatief klein bedrag gaat, wordt het verzoek behandeld door een kantonrechter en heeft u geen advocaat nodig. Voor grotere bedragen wordt de zaak behandeld door de gewone rechtbank en heeft u een advocaat nodig. Voor meer informatie over de gerechtelijke procedures kunt u terecht op de website van de Rechtspraakexterne-link-icoon.

U kunt ook een verzoek indienen met het aansprakelijkstellingsformulier

Het formulier aansprakelijkstelling gemeente voor schade moet u downloaden, printen, invullen en ondertekenen en opsturen (met bijlagen) naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre
Afdeling Publiek en Bestuur
Postbus 17
7130 AA  Lichtenvoorde 

Wat kost het?

Aan de behandeling van een aansprakelijkstelling zijn geen kosten verbonden.

Vragen?

Neem dan contact op met het team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via (0544) 39 35 35.