Kleine kernen

In Oost Gelre zijn zes kleine kernen: Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle. In deze kernen is een grote saamhorigheid. Veel activiteiten en ontwikkelingen worden geheel of gedeeltelijk gedaan door vrijwilligers. Dorpsbelangenorganisaties zijn actief in elke kleine kern. Er is regelmatig contact tussen de gemeente en de kleine kernen.

Leefbaarheid

De gemeente vindt het erg belangrijk dat de leefbaarheid in de kleine kernen behouden blijft en waar mogelijk toeneemt. De dorpsbelangenorganisaties (dbo's) spelen hierbij een belangrijke rol. In de gemeente is een adviseur Leefbaarheid kleine kernen actief. 

Adviseur Leefbaarheid kleine kernen, 
Miranda Sevenich

Heb je ideeën voor of vragen over de leefbaarheid in jouw kern neem dan contact op met Miranda via mobiel 06 – 43 15 26 73 of e-mail kleinekernen@oostgelre.nl.

Woningbouw

De gemeente heeft tot 2030 een grote opgave voor woningbouw in alle kernen van de gemeente. Zo’n 1.300 woningen worden gebouwd en niet alleen in Lichtenvoorde en Groenlo. Ook de kleine kernen krijgen er woningen bij. Om dat alles in goede banen te leiden, is een projectleider Woningbouw kleine kernen actief. 

Projectleider woningbouw kleine kernen, 
Eva te Poele

Initiatiefnemers, dorpsbelangenorganisaties en projectontwikkelaars kunnen bij Eva terecht met plannen of ideeën voor woningbouw in de kleine kernen van Oost Gelre. Zij is bereikbaar via mobiel 06 – 24 82 73 52 of e-mail kleinekernen@oostgelre.nl.