Woonvisie

Meer woningen bouwen

Op 4 juli heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2023-2027 voor Oost Gelre vastgesteld. De Rijksoverheid heeft de landelijke woondeal vastgesteld. Deze is vertaald in de regionale woonagenda. Hieruit is de lokale woonvisie voor Oost Gelre ontstaan in samenwerking met andere gemeenten in de regio. In deze woonvisie leest u hoe we in Oost Gelre de lokale uitdagingen op de woningmarkt oppakken.

Ruimte voor groei, variatie en duurzaamheid

Er zijn simpelweg te weinig woningen. Te weinig voor de starters die graag willen blijven. Te weinig woningen voor ouderen die eigenlijk wel plaats willen maken voor jonge gezinnen. Te weinig ook voor mensen die van buiten onze regio hier komen werken. Of hier om een andere reden willen wonen. En ook te weinig voor aandachtgroepen, zoals spoedzoekers en statushouders, die hier hun bestaan opbouwen. Dat betekent op z’n Achterhoeks gezegd: Samen D’ran!

Groei: 1.265 woning erbij tot 2030

Dit doel kunnen we niet vanuit het gemeentehuis voor elkaar krijgen. We hebben onze (bouw)partners daarbij hard nodig. Denk daarbij aan de rijksoverheid, de provincie en andere gemeenten in de regio. Zij staan aan de basis van wat er in deze woonvisie mogelijk is.

"Deze woonvisie is een houvast voor onze bouwpartners. En dan heb ik het over de wooncorporaties, de projectontwikkelaars en de bouwbedrijven. De belangrijkste opdracht die we meegeven: zorg voor voldoende betaalbare koop- en huurwoningen én bouw voor de toekomst", aldus wethouder Bart Porskamp.

Groeispurt: toegevoegde woningen

Van 2018 t/m 2021 zijn er ongeveer 200 woningen bijgekomen. Alleen al in 2022 hebben we 177 woningen toegevoegd. Woningbouwplannen die concreet in de pijplijn zitten: vanaf 1-1-2022 t/m mei-2023 zijn 163 bouwvergunningen voor woningen vergeven (groot deel is of wordt in 2023 opgeleverd).

Lichtenvoorde en Groenlo: 5 woningbouwplannen in procedure

De planning is dat vóór 1 oktober de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen. In juli gebeurt dat al voor Regenboogschool, Richterspoort en Brouwhuizen fase 2. In totaal gaat het met deze 5 plannen over zo’n 200 woningen.

De woningbouwplannen zijn:

  • Lichtenvoorde: Regenboogschool, Richterspoort, Pastoor van Arsschool, Flierbos (Flierbeek fase 3)
  • Groenlo: Brouwhuizen fase 2

Gevarieerd aanbod: wat en voor wie bouwen we?

Het woningaanbod dat we creëren (binnen de verleende bouwvergunningen + de 200 woningen in de vijf plannen waarvan de ontwerpbestemmingsplannen voor 1 oktober ter inzage gaan) is gevarieerd.

We bouwen Small houses, sociale huur, appartementen, beneden-/bovenwoningen, rijwoningen, twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen. Het gaat hierbij om woningen voor starters, doorstromers en ouderen. We bouwen zowel huurwoningen, goedkope koop* woningen (< €  250.000), betaalbare koop* woningen (< € 355.000) en woningen in de vrije sector. Voor elk wat wils!

*Definities ‘goedkope koop’ en ‘betaalbare koop’ komen vanuit landelijk c.q. regio.

Kleine kernen

In elke kleine kern is er ruimte om voldoende nieuwe woningen bij te bouwen. Er loopt een nieuwe ruimtelijke verkenning voor een update in elke kleine kern.

Duurzaamheid, natuur en klimaat

"Wie energiezuinig bouwt en rekening houdt met de natuur en het klimaat, kan bij ons slagen. Dat is wat we als gemeente willen. Zodat we nu én in de toekomst nog gezond en prettig kunnen leven in onze prachtige gemeente. Die verantwoordelijkheid zullen we met elkaar moeten dragen. Van visie tot oplevering", aldus Bart Porskamp, wethouder voor Wonen.