Monumentencommissie

De Monumentencommissie is een commissie die is samengesteld uit deskundigen op het gebied van monumentenzorg, bouwkunde, archeologie of plaatselijke geschiedenis. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die van belang zijn voor monumenten en monumentenbeleid. Dit is één van de wettelijk vastgelegde rollen van de commissie. De rol van de commissie is in de loop der jaren verbreed: de commissie houdt zich tegenwoordig veel meer bezig met het gehele terrein van cultuurhistorie.

De commissie vergadert gemiddeld eens in de twee maanden

Deze vergaderingen zijn openbaar. Er kan in beslotenheid vergaderd worden. Hierover beslist de voorzitter. Over de vergaderingen worden gepubliceerd in de Elna/ Groenlose Gids en bij de nieuwsberichten op deze site.

Vragen?

Heeft u vragen aan de monumentencommissie, dan kunt u deze stellen via het secretariaat: Peter Ballast, p.ballast@oostgelre.nl of via (0544) 39 35 35.