Tarieven gemeentebelastingen

Omschrijving 2020 2019
Overzicht tarieven voor 2020 en 2019
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
percentage van de WOZ-waarde
   
Woningen - eigenaar (tariefcode 1) 0,136 % 0,133 %
Niet-woningen - eigenaar (tariefcode 3) 0,179 % 0,172 %
Niet-woningen - gebruiker (tariefcode 4) 0,157 % 0,163 %
Afvalstoffenheffing    
vastrecht (per jaar) € 181,43 € 136,--
lediging 240 liter-container restafval, per lediging € 5,84 € 5,84
lediging 140 liter-container restafval, per lediging € 3,60 € 3,60
lediging in een ondergrondse container, per lediging € 1,20 € 1,20
Rioolheffing    
per kubieke meter waterverbruik € 1,20 € 1,50
Hondenbelasting    
1e hond € 53,85 € 52,80
2e hond en volgende (per hond) € 83,60 € 81,96
Kennel

€ 211,45

€ 207,36
Toeristenbelasting    
per persoon per overnachting € 1,30 € 1,27
Precariobelasting    
Voor voorwerpen onder, op of boven een terras per m2 per jaar € 13,60 € 12,95
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond
per dagdeel (4 uren) in Lichtenvoorde en Groenlo
€ 10,15 € 9,65
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van € 405,-- € 386,--
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond
per dagdeel (4 uren) in Lievelde, Harreveld, Mariënvelde, Vragender,
Zieuwent en Zwolle
€ 6,30 € 6,--
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van € 252,-- € 240,--
Reclamebelasting    
Vast bedrag per onroerende zaak  € 350,-- € 350,--
Waarde van de onroerende zaak is:
hoger dan € 100.000,-- en lager of gelijk aan € 200.000,--
vast bedrag +
€ 200,--
vast bedrag +
€ 200,--
Waarde van de onroerende zaak is:
hoger dan € 200.000,-- en lager of gelijk aan € 400.000,--
vast bedrag +
€ 400,--
vast bedrag +
€ 400,--
Waarde van de onroerende zaak is hoger dan € 400.000,--  vast bedrag +
€ 500,--
vast bedrag +
€ 500,--

 

Meer informatie
Onroerende zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing 
Rioolheffing 
Hondenbelasting
Toeristenbelasting 
Precariobelasting 
Reclamebelasting