Tarieven gemeentebelastingen

Omschrijving 2021 2020
Overzicht tarieven voor 2021 en 2020
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
percentage van de WOZ-waarde
   
Woningen - eigenaar (tariefcode 1) 0,141 % 0,136 %
Niet-woningen - eigenaar (tariefcode 3) 0,186 % 0,179 %
Niet-woningen - gebruiker (tariefcode 4) 0,163 % 0,157 %
Afvalstoffenheffing    
vastrecht (per jaar) € 187,50 € 181,43
lediging 240 liter-container restafval, per lediging € 5,84 € 5,84
lediging 140 liter-container restafval, per lediging € 3,60 € 3,60
lediging in een ondergrondse container, per lediging € 1,20 € 1,20
Rioolheffing    
per kubieke meter waterverbruik € 1,30 € 1,20
Hondenbelasting    
1e hond € 54,92 € 53,85
2e hond en volgende (per hond) € 85,23 € 83,60
Kennel € 215,66

€ 211,45

Toeristenbelasting    
per persoon per overnachting € 1,33 € 1,30
Precariobelasting    
Voor voorwerpen onder, op of boven een terras per m2 per jaar € 13,87 € 13,60
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond
per dagdeel (4 uren) in Lichtenvoorde en Groenlo
€ 10,35 € 10,15
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van € 413,-- € 405,--
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond
per dagdeel (4 uren) in Lievelde, Harreveld, Mariënvelde, Vragender,
Zieuwent en Zwolle
€ 6,43 € 6,30
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van € 257,-- € 252,--
Reclamebelasting    
Vast bedrag per onroerende zaak € 350,--  € 350,--
Waarde van de onroerende zaak is:
hoger dan € 100.000,-- en lager of gelijk aan € 200.000,--
vast bedrag +
€ 200,--
vast bedrag +
€ 200,--
Waarde van de onroerende zaak is:
hoger dan € 200.000,-- en lager of gelijk aan € 400.000,--
vast bedrag +
€ 400,--
vast bedrag +
€ 400,--
Waarde van de onroerende zaak is hoger dan € 400.000,--  vast bedrag +
€ 500,--
vast bedrag +
€ 500,--

 

Meer informatie
Onroerende zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing 
Rioolheffing 
Hondenbelasting
Toeristenbelasting 
Precariobelasting 
Reclamebelasting