Tarieven gemeentebelastingen

Omschrijving 2019 2018
Overzicht tarieven voor 2019 en 2018
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
percentage van de WOZ-waarde
   
Woningen - eigenaar (tariefcode 1) 0,133 % 0,1337 %
Niet-woningen - eigenaar (tariefcode 3) 0,172 % 0,1781 %
Niet-woningen - gebruiker (tariefcode 4) 0,163 % 0,1739 %
Afvalstoffenheffing    
vastrecht (per jaar) € 136,00 € 122,00
lediging 240 liter-container restafval, per lediging € 5,84 € 5,80
lediging 140 liter-container restafval, per lediging € 3,60 € 3,60
lediging in een ondergrondse container, per lediging € 1,20 € 1,16
Rioolheffing    
per kubieke meter waterverbruik € 1,50 € 1,50
Hondenbelasting    
1e hond € 52,80 € 52,08
2e hond en volgende (per hond) € 81,96 € 80,64
Kennel

€ 207,36

€ 204,24
Toeristenbelasting    
per persoon per overnachting € 1,27 € 1,25
Precariobelasting    
Voor voorwerpen onder, op of boven een terras per m2 per jaar € 12,95 € 12,75
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond
per dagdeel (4 uren) in Lichtenvoorde en Groenlo
€ 9,65 € 9,50
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van € 386,00 € 379,50
Het innemen van een standplaats op gemeentegrond
per dagdeel (4 uren) in Lievelde, Harreveld, Mariënvelde, Vragender,
Zieuwent en Zwolle
€ 6,00 € 5,90
met een maximum per jaar voor één wekelijks dagdeel van € 240,00 € 236,50
Reclamebelasting    
Vast bedrag per onroerende zaak  € 350,-- € 350,--
Waarde van de onroerende zaak is:
hoger dan € 100.000,-- en lager of gelijk aan € 200.000,--
vast bedrag +
€ 200,--
vast bedrag +
€ 200,--
Waarde van de onroerende zaak is:
hoger dan € 200.000,-- en lager of gelijk aan € 400.000,--
vast bedrag +
€ 400,--
vast bedrag +
€ 400,--
Waarde van de onroerende zaak is hoger dan € 400.000,--  vast bedrag +
€ 500,--
vast bedrag +
€ 500,--

 

Meer informatie
Onroerende zaakbelastingen
Afvalstoffenheffing 
Rioolheffing 
Hondenbelasting
Toeristenbelasting 
Precariobelasting 
Reclamebelasting