Omgevingsvergunning voor het veranderen van monumenten (voormalige monumentenvergunning)

Oost Gelre heeft ongeveer 40 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten. Dit zijn onder andere woonhuizen, kerken, parken, scholen en boerderijen die een bijzondere waarde hebben en daarom beschermd worden voor de generaties die na ons komen. De lijst met monumenten kunt u bekijken Monumenten en monumentenlijst.

Op basis van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening 2010 Oost Gelre is het verboden een monument zonder omgevingsvergunning voor het veranderen van een monument te beschadigen, te vernielen, af te breken, te verstoren, te verplaatsen, te herstellen of in enig opzicht te wijzigen. Deze vergunning is gericht op het behoud van de monumentale waarde van een beschermd bouwwerk. Naast de normale toets zoals bij de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt er verder speciaal gekeken of de waarde van het monument niet verloren gaat.