Omgevingsvergunning voor bouwen

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket Online op www.omgevingsloket.nl/.

In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. U heeft dan geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012, de welstandeisen en het bestemmingsplan.
Op www.omgevingsloket.nl/ kunt u ook een vergunningscheck doen of een bouwwerk vergunningsvrij is. Bij twijfel kunt u altijd contact met de gemeente opnemen.

Het ministerie heeft een aantal brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken, zoals dakkapellen, zonnepanelen, erfafscheidingen en aanbouwen. In deze brochures leest u wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet. De brochures vindt u op de website van de rijksoverheid op de pagina Vergunningvrij bouwen en verbouwen.