Omgevingsvergunning uitweg (voormalige uitwegvergunning)

Wilt u bij uw woning of bedrijf een nieuwe uitweg maken of veranderen op grond die in eigendom is van de gemeente, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na het indienen van een aanvraag voor het aanleggen of het veranderen van een uitweg kan de gemeente contact met u opnemen om eventueel samen een keer op de locatie te kijken. Als de aanleg gezien de situatie mogelijk is, dan krijgt u binnen 3 weken bericht over de omgevingsvergunning voor een uitweg.
De uitweg kan ook door de gemeente aangelegd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente.

Beleidsnota

Het vastgestelde beleid voor het maken of veranderen van een uitweg kunt u inzien onder Beleidsnota's en beleidsregels.