Omgevingsvergunning uitweg (voormalige uitwegvergunning)

Wilt u bij uw woning of bedrijf een nieuwe uitweg maken of veranderen op grond die in eigendom is van de gemeente, dan moet u dat bij de gemeente aanvragen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Na het indienen van een aanvraag voor het aanleggen of het veranderen van een uitweg kan de gemeente contact met u opnemen om eventueel samen een keer op de locatie te kijken. Als de aanleg gezien de situatie mogelijk is, dan krijgt u binnen 3 weken bericht over de omgevingsvergunning voor een uitweg.
De uitweg kan ook door de gemeente aangelegd worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente.

Beleidsnota

Het vastgestelde beleid voor het maken of veranderen van een uitweg kunt u inzien onder Beleidsnota's en beleidsregels.

Hoe kan ik een omgevingsvergunning voor een uitweg aanvragen?

U kunt deze aanvraag op papier of digitaal doen via het Omgevingsloket online.

In het Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunningplichtig bent. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning uitweg heeft u een DigiD-account nodig.

Uw aanvraag op papier kunt u sturen naar de gemeente Oost Gelre, afdeling Omgeving, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.

Wat kost het mij?

De vergunninghouder legt de uitweg aan op zijn kosten. Ook bestaat de mogelijkheid dat de gemeente de uitweg aanlegt voor de vergunninghouder. De aanlegkosten zijn voor de vergunninghouder.
De kosten variëren al naar gelang de breedte en diepte van de uitweg. Een mogelijke verplaatsing van een straatkolk of een lantaarnpaal werkt kostenverhogend. Bij de vergunning worden de kosten voor het verplaatsen van bijvoorbeeld een lichtmast of kolk naar de aanvrager gestuurd.
De legeskosten voor het aanleggen of wijzigen van een omgevingsvergunning voor een uitweg zijn € 73,50 (tarief 2020).

 

Wanneer wordt een aanvraag geweigerd?

Een aanvraag voor aanleg van een uitweg kan op verschillende gronden worden geweigerd:

  • verkeersveiligheid
  • bruikbaarheid van de weg
  • aanzien
  • bescherming van openbaar groen

Waar kan ik terecht?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35.