build-reside iconPrincipeverzoek

Heeft u (bouw)plannen, maar wijken deze af van het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek doen om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit heet een principeverzoek. Met een principeverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft.

Wat u moet weten

Wanneer u een principeverzoek inlevert, wordt uw plan intern besproken. Specialisten van de gemeente toetsen of uw plan kans van slagen heeft. Wij toetsen uw plan aan ons beleid en onze regelgeving. Dit leidt tot een advies over uw plan. Hierin leest u wat de vervolgstappen zijn. Als uw plan kans van slagen heeft dan moet de haalbaarheid nog worden onderzocht. Het is mogelijk dat u hiervoor aanvullende onderzoeken moet aanleveren. 

Hoe werkt het?

 • Bij het principeverzoek levert u de volgende gegevens in: 
  • Een schets van situatie met de plek van uw plan 

  • Een omschrijving van uw plan 

  • Contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten 

 • Binnen 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging. 
 • Binnen 4 weken ontvangt u de factuur. 
 • De toetsing van plannen doen wij 1 keer in de 2 weken. 
 • 2 weken na de toetsing ontvangt u het advies.  

Wat kost het?

Past uw plan binnen het beleid dan betaalt u € 612. Past uw plan niet binnen het beleid? Dan zijn meer specialisten nodig om uw plan te toetsen. U betaalt dan € 1.224. Wilt u vooraf weten welke kosten u gaat maken? Dien dan een schetsplan in.  

Wat u verder nog moet weten

 • U kunt een schetsplan inleveren als u niet zeker weet of u plan compleet is voor een principeverzoek. Wanneer u een schetsplan inlevert krijgt u hierover advies.  
 • Als uw plan kans van slagen heeft volgt een ruimtelijke procedure, waarbij de haalbaarheid wordt getoetst. We gaan dan in gesprek over de vervolgstappen en kosten.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie via (0544) 39 35 35 of bouwen@oostgelre.nl.