build-reside iconPrincipeverzoek

Heeft u (bouw)plannen maar wijken deze af van het bestemmingsplan? Wij adviseren u om eerst een schetsplan in te leveren. Heeft u een schetsplanadvies gekregen? Dan kunt u een verzoek doen om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit heet een principeverzoek. Met een principeverzoek onderzoeken wij of uw plan kans van slagen heeft. 

Disclaimer

Als u op dit moment een principeverzoek indient voor het aanpassen van het bestemmingsplan dan wordt uw verzoek behandeld op basis van de Omgevingswet. Wij nemen geen nieuwe initiatieven meer in behandeling op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Dit heeft te maken met de benodigde tijd voor de behandeling van een principeverzoek en eventuele vervolgprocedure.

Wat u moet weten

Wanneer u een principeverzoek inlevert, wordt uw plan intern besproken. Specialisten van de gemeente toetsen of uw plan kans van slagen heeft. Wij toetsen uw plan aan het bestemmingsplan, ons beleid en onze regelgeving. Dit leidt tot een advies over uw plan. Hierin leest u wat de vervolgstappen zijn. Als uw plan kans van slagen heeft dan moet de haalbaarheid nog worden onderzocht. Het is mogelijk dat u hiervoor extra onderzoeken moet opsturen.  

Hoe werkt het?

  • Bij het principeverzoek levert u de volgende gegevens in:  

  • Een schets van situatie met de plek van uw plan  

  • Een omschrijving van uw plan  

  • Contactgegevens en bankgegevens voor het betalen van de kosten  

  • Binnen 2 weken ontvangt u bericht over het vervolg van uw verzoek.  

  • U krijgt binnen 12 weken een advies. Wanneer dat niet lukt laten wij u dat weten. 

Wat heeft u nodig?

Uit de aanvraag blijkt welke gegevens en documenten u nodig heeft. Weet u het niet zeker, vraag het dan na bij de gemeente.  

Wat kost het?

Past uw plan binnen het beleid dan betaalt u € 612. Past uw plan niet binnen het beleid? Dan zijn meer specialisten nodig om uw plan te toetsen. U betaalt dan € 1224. Wilt u vooraf weten welke kosten u gaat maken? Lever dan een schetsplan in. U betaalt de kosten voordat wij uw verzoek behandelen.

Wat u verder nog moet weten

  • Als uw plan kans van slagen heeft volgt een ruimtelijke procedure, waarbij de haalbaarheid wordt getoetst. We gaan dan in gesprek over de vervolgstappen en kosten. 

  • Betrek uw buren ook bij uw plan. In de handreiking participatie leest u meer over het krijgen van draagvlak voor uw plan.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimte & Economie door te mailen naar bouwen@oostgelre.nl.