Aanslag gemeentebelastingen

U ontvangt elk jaar in februari een aanslag gemeentebelastingen. Op deze pagina leest u meer hierover.

De aanslag bestaat uit de WOZ-beschikking en de volgende belastingen:

 • Onroerende zaakbelasting (OZB)
 • Afvalstoffenheffing (belasting op afval)
 • Hondenbelasting (alleen voor hondenbezitters)
 • Reclamebelasting (alleen voor winkeliers in het centrum van Lichtenvoorde)
 • Afrekening van het restafval van het vorige jaar

U kunt de belastingaanslag vanaf 2018 bekijken via de Berichtenbox van MijnOverheid. U moet daarvoor inloggen met uw DigiD. U moet toestemming hebben gegeven dat u berichten digitaal wilt ontvangen van de “Organisatie” gemeente Oost Gelre.

DigiD logo  Inloggen op MijnOverheid met DigiD

Heeft u nog geen account voor MijnOverheid? Of u hebt nog geen toestemming gegeven om berichten van de gemeente Oost Gelre digitaal te ontvangen? In dat geval hebt u de belastingaanslag via de post ontvangen.

U kunt de WOZ-waarde van woningen opzoeken via het WOZ-waardeloket.

Het tarief/de tarieven kunt u bekijken in het overzicht tarieven gemeentebelastingen.

U kunt de aanslag gemeentebelastingen op twee manieren betalen

 • overschrijving:
  U betaalt het totaalbedrag in twee gelijke termijnen (delen), met vermelding van het aanslagnummer. Ons IBAN is: NL61 BNGH 0285 0450 08 (BIC-code: BNGHNL2G)
 • machtiging voor automatische incasso:
  Als u ons machtigt, schrijven wij het totaalbedrag in maximaal 8 termijnen van uw rekening af. Dit doen wij telkens aan het eind van iedere maand. De machtigingskaart blijft geldig tot u ons opdracht geeft de machtiging te stoppen.
  Aanslagen boven de € 1.500,00 kunt u niet via automatische incasso betalen.

Extra kosten als u niet op tijd betaalt
Als u de gemeentebelastingen niet (volledig) op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning met aanmaningskosten.
Betaalt u dan nog niet, dan schakelen wij een deurwaarder in. Ook de deurwaarder rekent extra kosten voor zijn werkzaamheden (minimaal € 41,00).
Uw aanslag wordt daardoor hoger. Voorkom de extra kosten en betaal op tijd.

Dit geldt niet voor diegenen die via een automatische incasso de aanslag betalen.

 

Recht op kwijtschelding

Ligt uw inkomen rond het bijstandsniveau? Dan hebt dan misschien recht op kwijtschelding. Daarmee bedoelen we dat u (een deel van) de belastingen niet hoeft te betalen. Lees meer hierover op de pagina kwijtschelding van de gemeentebelastingen.

Met de inkomsten van de belasting betalen we voorzieningen

Een deel van de inkomsten heeft een directe bestemming. Bijvoorbeeld: de kosten voor het ophalen en verwerken van afval, betalen we uit de inkomsten van de afvalstoffenheffing. Een ander deel heeft geen directe bestemming. Een voorbeeld hiervan is de hondenbelasting.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Bel naar (0544) 39 35 60 of stuur een e-mail naar belastingen@oostgelre.nl als u vragen heeft over:

 • de WOZ-waarde
 • de aanslag OZB
 • afvalstoffenheffing
 • hondenbelasting
 • reclamebelasting

Bel naar (0544) 39 35 70 of mail naar invordering@oostgelre.nl als het gaat om:

 • betaling
 • aanmaning (herinnering om te betalen)
 • dwangbevel (bevel om te betalen)
 • betalingsregeling (afspraak over betaling)
 • kwijtschelding
 • uitstel van betaling

Bekijk de pagina met contactgegevens en openingstijden van de gemeente Oost Gelre.