Veiligheid en ondermijning

U kunt verdachte situaties voortaan direct melden bij de gemeente Oost Gelre via het online meldpunt 'Meld een verdachte situatie'. Een dergelijke melding kan bijvoorbeeld gaan over vermoedens van drugshandel, hennepkwekerijen of witwassen. Denk hierbij aan signalen als een (leegstaand) huis waar onbekenden op vreemde tijden in en uit lopen. Of dat bedrijf waar geen klanten komen, terwijl de eigenaar in een dure auto rijdt. Door dit te melden bestrijden we samen (georganiseerde) misdaad uit de gemeente.

Het belang van het meldpunt

Het openen van dit digitale meldpunt is een belangrijke stap in de aanpak van criminaliteit. Het kan zijn dat uw vermoeden klein lijkt, maar een optelsom van verschillende kleine signalen kan helpen om criminaliteit in de gemeente in beeld te brengen. Elke melding die de gemeente krijgt, wordt gebruikt om een beeld te vormen van de aard en de omvang van de situatie. Waar nodig bespreken we de signalen met samenwerkingspartners, zoals de politie. Op basis daarvan kunnen eventueel gerichte acties worden ingezet. Wordt de verdachte buurman dus direct aangehouden na uw melding? Nee.

Elk signaal speelt een belangrijke rol voor de gemeente en de politie in de aanpak van criminele activiteiten. Daarom is ook uw melding van belang om de gemeente veilig te houden.

Vertrouwelijke behandeling

Via het online formulier kan gemakkelijk een melding worden gedaanexterne-link-icoon door inwoners en ondernemers van de gemeente. Elke melding die binnenkomt wordt vertrouwelijk behandeld. Ook is er de mogelijkheid om een anonieme melding te doen bij de gemeente via het online formulierexterne-link-icoon. Bij een niet-anonieme melding is het ook mogelijk om aan te geven of u een terugkoppeling wilt van uw melding.

Liever ergens anders melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniemexterne-link-icoon, bij de politie via 0900 – 8844 of bij spoedgevallen via 112.

Heeft u een klacht of wilt u iets anders melden? Dat kan, kijk voor meer informatie op: https://www.oostgelre.nl/melden-klacht-en-bezwaarexterne-link-icoon.

Op deze stripafbeelding ziet u verschillende signalen die kunnen duiden op criminele activiteiten. Er komt een raar geluid van het huis af en er zit een gekke afzuiginstallatie. Daarnaast zitten de rolluiken dicht, schijnt er kunstlicht onder de ramen vandaan en zit er condens op de ramen. Ook komt er warmteafgifte vanuit het huis. Zoals aangegeven bij de neus van de hond hangt er een vreemde lucht. Denk hierbij aan de lucht van hennep of een anijsachtige geur. Deze signalen kunnen (gezamenlijk) duiden op criminele activiteiten. Meld de signalen die u waarneemt en wees zo uitgebreid mogelijk. Wij gebruiken die signalen om een beeld te vormen van de situatie.

Meer informatie rondom veiligheid in de gemeente

Met elkaar letten op een veilig buitengebied

Er staan veel panden leeg in het buitengebied. Lege loodsen en stallen nodigen criminelen uit om te komen kijken en deze panden te ‘huren’ voor drugsproductie. Verhuurt u een pand? Weet wie u in huis haalt. 

Veilig buitengebied

Publiek-Private samenwerking ‘Veilig Buitengebied’ bundelt krachten van gemeenten, ondernemers en deskundigen in de strijd tegen ondermijning. 

Drugs in uw buurt herkennen

Maak drugs in uw buurt kansloos. Drugshandel, wietteelt of productie van andere drugs raakt u als buurtbewoner altijd. Overlast door stank, lekkage en vervuiling bijvoorbeeld. Uw buurt verloedert. En dat geeft een gevoel van onveiligheid, voor uzelf of uw kinderen.

Uw buurt veilig houden

Er zijn drie dingen die u kunt doen om uw buurt veilig te houden.

Wat doet de gemeente

De colleges van de acht Achterhoekse gemeenten hebben besloten om samen op te trekken in de aanpak van ondermijning. Ze hebben uitgesproken dat ondermijning geen voet aan de grond mag krijgen in de Achterhoek.