Wat doet de gemeente

De colleges van de acht Achterhoekse gemeenten hebben besloten om samen op te trekken in de aanpak van ondermijning. Ze hebben uitgesproken dat ondermijning geen voet aan de grond mag krijgen in de Achterhoek. Burgemeester Bronsvoort is de bestuurlijk trekker van de Achterhoekse aanpak. De lokale aanpak van ondermijning staat voorop, maar wordt versterkt door regionaal goed samen te werken. Zo worden we een weerbare overheid.

Een projectleider coördineert alle activiteiten rond de aanpak van ondermijning. Het is een nauwe samenwerking tussen alle gemeenten, die ook is afgestemd met het Openbaar Ministerie en met de politie.

Er vinden vrij regelmatig acties plaats waarbij diverse situaties en locaties in het buitengebied worden gecontroleerd. Hieraan werken -naast de gebruikelijke partners als de politie en het openbaar ministerie- soms meerdere organisaties mee zoals Natuurmonumenten, Koninklijke Marechaussee.

De gemeente organiseert samen met de politie ook activiteiten

De gemeente werkt samen met de politie aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit door bewustwording, controle en handhaving. Zij organiseert activiteiten om mensen te leren hoe je criminaliteit herkent en wat je ertegen kunt doen.

Het organiseren van voorlichtingsavonden

Zo organiseren we voorlichtingsavonden, samen met de politie, het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en het centrum voor criminaliteitspreventie (CCV). Hier krijgt u tips waarmee u weerbaarder bent tegen (georganiseerde) criminaliteit. Het is ook mogelijk om een bezoek te brengen aan een belevingscontainer. Hierin zijn een hennepkwekerij en drugslab nagebootst. Ook zijn hier verschillende geurtonnen aanwezig, waarin u de geur ruikt van diverse grondstoffen die nodig zijn voor het produceren van (synthetische) drugs.

Het is ook mogelijk om deze voorlichting te organiseren als onderdeel van bijvoorbeeld een ledenvergadering van een belangenorganisatie, of bij een samenkomst van een ander samenwerkingsverband.

Samenwerken met (dorps-)belangenorganisaties

We hebben goede contacten met de dorpsbelangenorganisaties, die we regelmatig spreken over veiligheid. Ook met boerenorganisatie LTO Noord, regio Oost overleggen we regelmatig. Zij nemen vaak artikelen over veiligheid op in de nieuwsbrieven aan hun achterban.