Veilig Buitengebied

Publiek-Private samenwerking Veilig Buitengebied bundelt krachten van gemeenten, ondernemers en deskundigen in de strijd tegen ondermijning.

Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO Oost-Nederland) heeft in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) Veilig Buitengebied (VB) ontwikkeld. Dit is een Publiek-Private Samenwerking tussen een groot aantal (lokale) belanghebbenden zoals gemeenten, politie, brandweer, bewoners, agrariërs, omgevingsdienst, RIEC, natuur en landschapsbeheerders, etc.

Criminelen benaderen 15% van de agrariërs in het buitengebied

De meest recente cijfers tonen aan dat circa 15% van de agrariërs in het buitengebied wordt benaderd door criminelen, omdat:

  • de bevolking in het buitengebied krimpt;
  • veel boeren en agrariërs moeite hebben financieel het hoofd boven water te houden;
  • leegstaande schuren een gewild object voor hennepteelt of xtc-labs zijn;
  • drugsafval gedumpt wordt;
  • er minder toezicht is door gebrek aan mankracht.

Samenwerken om criminaliteit tegen te gaan

De samenwerkingspartners in de PPS Veilig Buitengebied werken samen om het platteland zoveel mogelijk vrij te houden van (georganiseerde) criminaliteit.

Zie voor meer informatie PVO Oost Nederland, https://www.pvo-oostnederland.nl/externe-link-icoon