Programmabegroting 2024

Het college legt een sluitende Programmabegroting 2024externe-link-icoon met een positief resultaat voor aan de gemeenteraad.

Wethouder Financiën Arjen Schutten: "Ik ben blij met deze begroting. Deze stelt ons als gemeente in staat om de voorzieningen voor onze inwoners in stand te houden. Ook kunnen we verschillende investeringen doen. We voeren een stabiel beleid en daar ben ik trots op. Vooral in een tijd waarin er bijna elke dag landelijk, regionaal en lokaal weer nieuwe grote ontwikkelingen zijn."

In bijgaande artikelen geven burgemeester en wethouders een doorkijk in de onderwerpen die zij in 2024 aanpakken. Deze onderwerpen zijn terug te vinden in de begroting 2024. Het gaat om een inkijk in een paar onderwerpen waar zij aan werken. Naast deze onderwerpen werken zij ook aan andere aandachtspunten en/of projecten vanuit de portefeuilles.