Programmabegroting 2024: wethouder Bart Porskamp

Wat zijn in jouw portefeuille de 3 belangrijkste onderwerpen voor volgend jaar?

  • Woningbouwbeleid: we blijven plannen ontwikkelen om woningen te bouwen
  • Sport: werken aan toekomstbestendige sportvoorzieningen en -verenigingen
  • Kwaliteit leefomgeving blijven verbeteren

Hoe gaan we dat doen?

Woningbouwbeleid

Voor de totale woningbouw in Oost Gelre willen we in 2024 weten waar en voor wie we de circa 1.300 woningen gaan bouwen. En ook welke het type woningen we gaan bouwen en de planning daarvoor. We willen voor alle groepen bouwen: jong, oud(er), gezinnen, koop, huur. Voor mensen van binnen en van buiten Oost Gelre.

We zijn al in 2023 op zoek gegaan naar plekken voor (tijdelijke) huisvesting voor aandachtsgroepen. Dit zijn: vluchtelingen uit Oekraïne, mensen die asiel zoeken, mensen met een verblijfsvergunning van tenminste 5 jaar (statushouders), arbeidsmigranten en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Wat zijn uitdagingen bij de woningbouw?

De plannen voor circa 1.300 woningen staan op papier. Het is een planning tot 2030. We bekijken elk jaar hoe we woningen kunnen blijven bouwen.

We zijn steeds in gesprek met woningcorporaties en met het Rijk. Het Rijk stelt eisen aan de hoeveelheid bebouwing binnen een gemeente. De gemeente mag niet zomaar alle grond volbouwen. Voor het type woningen is de verdeling:  1/3 sociale huur- / goedkope koopwoningen, 1/3 koopwoningen met een Nationale Hypotheekgarantie en 1/3 koopwoningen vrije sector.

Woningcorporaties moeten 12% van de woningen die elk jaar vrijkomen, toewijzen aan statushouders (mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning). Dit komt in Oost Gelre neer op zo’n 25 woningen elk jaar.

Sport

Bewegen en sporten is belangrijk in Oost Gelre. We hebben een Sportakkoord en een Sportweek! We willen in 2024 investeren in sportvoorzieningen en -accommodaties. Hierdoor kunnen sportverenigingen toekomstbestendig worden (onder andere beter veld, nieuwe kleedkamers, nieuwe douches). Dit is weer belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen.

We gaan met verenigingen in gesprek over hoe we hen kunnen helpen bij het toekomstbestendig maken.

Een paar voorbeelden:

  • Voetbalvereniging Erixs in Lievelde wordt zelfstandig; zij krijgen in 2024 een eenmalige bijdrage van de gemeente.
  • De Hamalandhal in Lichtenvoorde ontvangt een bedrag om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo kan iedereen gebruik maken van de sporthal.
  • We zijn op meer plekken aan het bekijken of we een ‘Bewegen Ontmoeten Spelen’ omgeving kunnen maken. Dit maakt een buurt veel leuker en leefbaarder. Voordat we hiermee echt aan de slag gaan, betrekken we inwoners uit de buurt bij de plannen.

Kwaliteit leefomgeving

Elk jaar investeren we in de verbetering van wijken en straten. We onderhouden wegen en straten en we onderhouden en plaatsen groen. Het is ook belangrijk om hierbij speeltuinen mee te nemen. ‘Reconstructie’ (opnieuw inrichten)  van de wijk noemen we dat. In 2024 richten we bijvoorbeeld in Groenlo de wijk Oosteres opnieuw in. Ook de Zieuwentseweg, Schatbergstraat en Raadhuisstraat krijgen een opknapbeurt. In de kleinere kernen pakken we onder andere de Dorpsstraat in Zieuwent aan.

We houden in de planning voor 2024 al rekening met deze werkzaamheden. Dus wat nu in de begroting staat, kunnen we volgende jaar ook écht doen. Bij de ontwikkelingen gaan we met inwoners in gesprek over hoe zij hun omgeving opnieuw ingericht willen zien.